iestankov
2009.01.28, 13:21
#11

Има блог - блогър е.
Много сме докачливи нещо...

 

            Което получава отговора:


2009.01.28, 14:00
#13

Не приемайте нещата буквално. За блогър смятам някой, чието мнение важи, а не човек, който ума му се е развил дотам, че да успее да се регистрира в blog.bg.
24 часа можеше да нарекат човека и "охранител" или "шофьор" със същия успех.

 

Дали Еленко гледа надменно на нещата, както е обвинен в други коментари? Може ли да се изведе като определие за блогър «човек, чието мнение важи» и кой в такъв случай преценява чие мнение важи. Ето какво отговаря на същия въпрос емблематичният блогър и наш респондент - Комитата:

 

Ю: А всички, които имат блог ли са блогъри? Тоест има ли някакви качества, които трябва да притежава някой, за да можем да го определим като блогър? Освен това, че има блог?

К:  Не. Не бих казал. За мен дори това самото... самата категория е малко странна. Но както казах, тя се определя повече от общите ни интереси, а не от това, че сме някакъв определен тип хора нали, които могат да бъдат дефинирани по някакъв начин.

 

Категорията е странна, но категория има. И на все още интуитивно ниво, без точни критерии и може би дори въпреки желанието си да поставят етикети, доста хора включват или изключват другите от нея. Виждаме от горните коментари, че идеята, че някой може да казва кой е блогър е притеснителна за самите блогъри, изживява се като «надменност», защото за тях по дефиниция всеки има правото да каже всичко и да бъде всичко. Другото е ограничаване на свободата. Блогърите претендират да бъдат абсолютно отворено общество. Те дори биха отхвърлили определението «общество» в полза на своя краен индивидуализъм (Енея: аз не пиша за него, не пиша за никой друг, пиша за себе си). Но дали наистина е така? Нека разгледаме няколко явления, които говорят доста красноречиво за наличието на блогър общество.

На първо място, блогърът не трябва да е анонимен. Той може да бъде такъв, технически пречки пред това няма. Още повече, той излиза и протестира против подслушването в Интернет. И все пак никой от уважаващите себе си блогъри не крие името си. Да си блогър означава да имаш мнение. Това мнение не тежи, ако зад него не застава име. Дори то да е Градинко, Мишленце, Дзверо и пр. Едно от изискванията в Блогосферата е «Да сте съгласни Вашето истинско име и фамилия да се изписва до блога Ви»[3]. Блогърите не са отделни индивиди, които сърфират из Мрежата и оставят коментари. Напротив, те влизат в една общност и залагат името си в нея.

Блогърите са свързани помежду си. Никой блогър не е самотен остров. Блогърите изграждат свои архипелази в Интернет пространството. Блогът на един човек има линкове към блоговете на другите и така се оформя общност. По-нататък ще разгледаме подробно този въпрос. Засега ще подчертаем само, че тази общност често се пренася към реалния свят, където блогърите се запознават, излизат заедно и пр. Ако при традиционните субкултури забелязваме едно преструктуриране на традиционното физическо пространство във виртуално[4], то при блогърите се наблюдава точно обратното - преструктуриране на виртуалното пространство в реално.