image006_3.jpg

 image004_2.jpg

Всичко това ни дава основание да говорим за блогър културата не като субкултура, а по-скоро като мета-култура, така, както я определихме в началото. Култура в междините, култура, която се заражда сред хората, между тях и чието върховно проявление и цел е самата връзка между хората. Християнското есхатологично обещание за едно Отвъд се пренася в Свещеното «между», в общността на хората, в еклесията от граждани. Страшният съд се извършва тук и сега, от общността. Блогърството е една утопия, мета-топия, която не чака да намери своето осъществяване в бъдещето, а се задоволява в едновременното присъствие на много настоящета, на много сегашни времена в зависимост от гледната точка. Метафизиката на блогърството се състои в неговото между-стоене. Сред и след се обединяват в колективното отлагане на една култура, която отказва да вярва в една Отвъдна и абослютна истина, в полза на многото истини, които се съотнасят. Итака е сред нас, тя е ничията земя, която ни свързва. В идеалната форма на Блогосферата препращането няма край.

 

 

Библиография:

 

Дичев, И. Е-топии. Фантазмът WWW http://ivayloditchev.cult.bg/fantazmat%20www.pdf

Дичев, И. Хегемония на глобално-популярното http://www.kultura.bg/article.php?id=12046

Дичев, И. Ще стане ли реална виртуалната публичност?

http://ivayloditchev.cult.bg/Virtualnata%20publichnost%2001%2006.doc

Интернет, блогърите и краят на демокрацията

http://smiling.webreality.org/blog/?p=409

Нейкова, Н. Младежките микрокултури - места за среща в градското пространство, под печат

Тойнби, А. Изследване на историята, т.1. София, Захарий Стоянов, 2001.

Тьониес, Ф. Общност и общество - В: Извори на социологията, Стара Загора, Идея, 1998.

Baudrillard, J. Simulacra and Simulations

http://www.stanford.edu/dept/HPS/Baudrillard/Baudrillard_Simulacra.html

Brady, M. Blogging: personal participation in public knowledge-building on the web, Chimera Working Paper: 2005.

Is there a blog culture?

http://loiclemeur.com/english/2005/05/is_there_a_blog.html

Muggleton, D. Inside Subculture: The postmodern meaning of style, Berg, Oxford, 2000.