Един от основните начини, чрез които консумираме информация, е интернет. Социалните мрежи играят ключова роля върху това какви новини получаваме и как се запознаваме с нови тематики. Проектът „Еко.знание“ се осъществява в социалната платформа Инстаграм, защото смятам, че това е един от най-достъпните начини за достигане до информация. Проектът има за цел да представи на български език теми, като как да рециклираме правилно, как и какво може да слагаме в цветните кофи и какво е депониране. Синтезирано и представено визуално, тази информация цели да запознае широката публика с нашумелия въпрос за екология и опазване на околната среда. Страничката цели през „grassroot” метод да предостави образователни материали и да направи своята публика чувствителна на тема екологично живеене. В България има ограничен брой информационни кампании и ресурси, където могат да се разучат темите, засягани в страницата на „Еко.знание“. Основната цел на проекта, изпълнен като задание за предмета на специалност Културология „Отпадъкът като материалност и ресурс“, е да предостави визуално информативни материали върху темите на курса.

https://www.instagram.com/eco.znanie/