Проектът „Боклукът на Княжевската гора“ представлява мобилизация в три действия, проведена на 1 май 2022 г. в гората на столичния квартал Княжево. 15 младежи на възраст 19–25 г. бяха привлечени към идеята за почистване на природата, но също така за изследване на събрания отпадък и генериране на решения за неговото бъдещо намаляване. Моментът за провеждане на акцията беше умишлено избран, на първо място, заради зараждащата се пролет, която се свързва с период на почистване и подреждане на човешкото битие, а също и заради самия ден – Денят на труда – като официален празник, свързан с извоюване на социални права на работническата класа, но също така преплетен в съзнанието на българина с отминалите социалистически „ленински съботници“ и безвъзмездния труд, отдаван за благото на обществото.

Акцията по почистване беше с отправна точка градинката в центъра на квартала и премина в три маршрута, предварително определени като ключови за гората и подлежащи на най-голямо замърсяване. Боклукът беше събиран разделно и количествено и качествено описван. Бяха регистрирани основните групи замърсители на база изхвърления отпадък, както и естеството на локациите (дали е близо до жилищната част на квартала или е край екопътеката „Княжево – Златни мостове“). Бяха проведени разговори с минувачи, местни хора и туристи за тяхната нагласа относно почистването и състоянието на гората. Боклукът беше документиран и под формата на снимков материал, представен като своеобразна дигитална изложба, в която нагледно се представя преплитането на човешкото и природното.

Чувалите бяха извозени до най-близко намиращите се контейнери за разделно събиране (не достатъчно близко), а екипът проведе среща, на която обмени впечатления, регистрира основните проблеми в района и направи предложения за потенциални решения. Впоследствие бяха изпълнени дейности по решаване на проблемите – разлепяне на информационни табели, разговор с „Екобулпак“ и подаване на сигнал до Столична Община – район “Витоша”.

Столичният квартал Княжево страда от много проблеми с боклука, познати на редица други квартали в София и страната. Липсата на достатъчно кофи (контейнери и кофи за разделно събиране), рядкото извозване на боклука на живущите, ненавременният контрол върху оживените пространства и почистването от назначените служби са само част от факторите, превръщащи района от приятно пространство за живеене в поредната локация, предизвикваща срам, яд и отчаяние. Разликата между този квартал и много други е в това, че значителна част от него се заема от прекрасната Княжевска гора, която освен държавен парк и пространство за разходка е връзката на София с Природен парк „Витоша“. Този факт усложнява положението на района, обърква отговорните лица, но също така прави смисъла да се борим с боклука още по-голям. Дали като жител на квартала или като любител на планината, все си мисля, че там където градското пространство среща природното, там човекът намира баланса в себе си.