По следите на един анонимен протест в образи

 

{gallery}seminar/broj2/Gueorgieva_Karadechev_Broj_2{/gallery}

Всички графити са правени с шаблон и нито един не се повтаря. Намират се винаги в долния пласт на визуалното поле - най-близо до тротоара. На всички присъства и текстово послание.