.

Проекти

Направи си сам град

Проектът "Направи си сам град" цели да отвори дискусията за софийската градска среда отвъд въпросите за институционалните отговорности и правната им регламентация, като насочи погледа към практиките на "самонаправа" на града и потърси позитивните образи в иначе негативно стигматизираните софийски гледки. Амбицията на проекта е да провокира софиянци да гледат и да виждат града си, т.е. да развие тяхната "визуална грамотност" и същевременно да повиши гражданската им активност по отношение на градската среда. Проектът има интердисциплинарен характер, като съчетава потенциала на градската антропология, визуалните изследвания и съвременното изкуство. Проектът ще завърши с изложба, публичен дебат и електронен каталог.

Екипът на проекта включва проф. Ивайло Дичев, визуалния артист Красимир Терзиев, културолога Светла Казаларска и студенти от бакалавърската и магистърските програми на катедра "История и теория на културата" на СУ "Св. Климент Охридски".

Описание

Резкият обрат на 90-тегодини промени сериозно политиките по отношение на града. Малко са големите централизирани проекти, които да задават облик на града, няма пари за публичниполитики, няма консенсус около ценностите и принципите, върху които те да сестроят. От друга страна преходът беше придружен с огромна гражданска енергия,която често се изразяваше в спонтанни, ако не хаотични действия и инициативи.Що се отнася до градското пространство, тази енергия се изля в стихийноприсвояване на градската среда „отдолу", имащо за цел да разбие ригиднотоградоустройство на социализма и да приспособи градската среда към новите нуждина индивида.

На подобна активност обикновено се гледа с пренебрежение, ако не и с отвращение. Графитите, с които младите украсяватсградите, ни се виждат грозни; пригаждането на гаражи за магазини или балкониза офиси нарушава законите; даряването на параклиси или чешми намирисват насамоизтъкване; покриването на публичното пространство с реклами е видприватизация. Погледнат от чужденеца обаче, столичният град изглежда жив иинтересен именно заради тези стихийни, нерегламентирани практики, именно те гоправят различен от музейно застиналите западноевропейски градове.

Проектът „Направи си сам град" задава въпроса дали тази друга, невидима София би могла да се превърне в една от нейните специфики, катообогати древността и културата и направи образа й по-пълен и жив.Проектът залага на разбирането, че в стихийнияурбанизъм „отдолу" може да се намери не само южноевропейски чар, но и нещопозитивно - разбиране за нуждите на гражданите и за посоката, в която те са готови да участват в развитието награда си. Целта на проекта е да отвори дискусията засофийската градска среда отвъд въпросите за институционалните отговорности иправната им регламентация, като насочи погледа към практиките на „самонаправа"на града и потърси позитивните образи в иначе негативно стигматизиранитесофийски гледки. Амбицията на проекта е да провокирасофиянци да гледат и да виждат града си, т.е.да развие тяхната „визуална грамотност" и същевременно да повиши гражданскатаим активност по отношение на градската среда. Проектът има интердисциплинаренхарактер, като съчетава потенциала на градската антропология, визуалнитеизследвания и съвременното изкуство.

Екипът на проекта включва проф. Ивайло Дичев, визуалнияартист Красимир Терзиев, културолога Светла Казаларска и студенти отбакалавърската и магистърските програми на катедра „История и теория накултурата" на СУ „Св. Климент Охридски".

Проектът е едногодишен (ноем. 2008 - окт. 2009) и щезавърши с изложба, публичен дебат и електронен каталог. Осъществява се сфинансовата и институционална подкрепа на програма „Култура" на Столичнаобщина.

За контакт: Светла Казаларска ( Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. )

Нови млади, нови култури, нови каузи

Нови млади, нови култури, нови каузи:
интердисциплинарни подходи в културните изследвания

Проектът си поставя за цел да развие комплексен подход за изследването на новите български млади, да анализира и осмисли разрива между поколенията днес. За разлика от досегашните чисто социологически подходи към проблема, екипът ще работи с качествени методи, ще привилегирова интерпретативните микроанализи пред големите количествени разрези, ще съчетава социална с културна проблематика. Интердисциплинарен по същество, този подход предполага включването в екипа на изявени специалисти по антропология, културология, социология и медии. Участието на млади изследователи е съществен момент в приближаването до обекта на изследване.


Поколението на 18-30-годишните днес е белязано от дълбоките промени, довели до отварянето на страната съм света и от бурното развитие на комуникационните технологии. Тематичните ядра на работата са три: мобилността на новите млади, географска, но и културна, ценностна; отчуждението на младите от политиката и появата на нови каузи и граждански активности; влиянието на новите комуникации - слабо изследвано у нас - върху появата на нови културни практики, идентичности, общности. Амбиция на екипа е да разработи метод за обвързването на изследване и управленски практики, като даде основа за нови политики към младите.
Проектът цели да въведе методите и проблематиката на културните изследвания (cultural studies), които по света отдавна успешно съчетават в качествените подходи на социалните науки проблемите на популярната култура, субкултурите и лайфстайла с работата върху бурно променящата се медийна и виртуална среда. Като дългосрочна задача си поставяме, с помощта на чуждестранните партньори, това научно поле да бъде въведено в българската наука, а млади специалисти да бъдат подготвяни за него в хода на изследователската работа.

 

Участници в проекта:

 

ръководител: проф. дсн Ивайло Дичев, Софийски университет
Доц. д-р Орлин Спасов, Софийски университет
Доц. д-р Даниела Колева, Софийски университет
Доц. д-р Петя Кабакчиева, Софийски университет
консултант: проф. д-р Гейл Хершатер, Калифорнийски университет
консултант: проф. д-р Дейвид Морли, Голдсмитс Колидж, Великобритания
консултант: проф. Кевин Робинс, Сити университет, Великобритания
консултант: проф. Гер Диджингс, Училище за славянски и източноевропейски изследвания
д-р Валентина Георгиева, Софийски университет
Красимир Терзиев, докторант, Софийски университет
Николета Даскалова, докторант, Софийски университет
Елена Колева, докторант, Софийски университет
Светла Казаларска, докторант, Софийски университет

 

технически координатор: Ния Нейкова, докторант, Софийски университет

За контакти:

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
телефон: (02)971 76 44
0885 85 20 07

Граници: Ръководство за употреба

Borders: a User Manual

Being cultural constructions, borders evolve and multiply with the evolution of human society. New techniques of communication or political control create new divisions, exclusions, but also new forms or resistance, escape and mobility.
The global era has been falsely imagined as a process of inevitable homogenization of humanity; in fact, in speeding up cultural dynamics, it brought about the multiplication of borders and much more intensive clashes between ‘us’ and ‘them’. The traditional vision of integrated, absolute borders inherited from the classical nation state and more so, from the Cold war seems to contribute to such misunderstanding: in the contemporary world borders tend to break up and become partial, the cultural framework being dissociated from political, the economic from the humanitarian, etc. This situation is often interpreted as a state of absolute freedom of movement, nevertheless partial restrictions are still restrictions and the migrant flows around the planet do not necessarily have more citizen’s rights than the former inhabitants of the nation-state. On the contrary: social scientists have observed that displaced people tend to have lower citizenship standards, that they are docile, ready to do anything, at any price. Part of the problem may be due to the compexifying of the world, where territories overlap, borders multiply, laws are replaced by temporary arrangements and ambiguous cultural differences.
The project consists in juxtaposing different approaches towards the proliferation of new partial borders in discussing the role of new media and virtuality, satellite communications and surveillance, human flows and the metamorphoses of the sense of belonging and identity. The label of ‘intellectual festival’ has been chosen to suggest the juxtaposition of different approaches and expressions: on one side academic discourse from the domain of social and cultural studies, on the other film and visual arts, addressing a larger audience. The geographical focus of the event will be the crossroad Balkan area, traditionally over-saturated with borders that are being reshuffled today by new forms of mobility and communications.


Ivaylo Ditchev

Терен

Aрхив от курсови работи, интервюта, теренни изследвания.

Блогове

Валентина Георгиева

Валентина Георгиева е главен асистент в катедра "История и теория на културата".
Преподава дисциплините:
 
Изследвателски интереси:
 • младежки култури и социални движения
 • дигитална памет за социализма

Красимир Терзиев

Красимир Терзиев (1969) e медиен артист и организатор в областта на културата и технологиите.

Живее и работи в София. Завършил МА, Национална художествена академия (1997).

Докторант по Културна антропология, ФФ, СУ \\\"Св. Климент Охридски\\\" (2008-2011).

Работи в областта на живопистта, фотографията, инсталацията, но движещият се образ е наговата най-ефективна медия.

Работите му са показвани в групови изложби; (“The Projection Project” MuHKA, Antwerp, BE, Mucsarnok/Kunsthalle, Budapest, HU; “Cinema like never before” Generali Foundation, Vienna, AT; “New Video, New Europe” TATE Modern London, St. Lois MoCA, Renaissance Society , Chicago, US; “The Last East-European Show” Museum of Contemporary Arts Belgrade; 9th. Cairo International Biennale); фестивали (“VISIONS DU REEL”, Nyon Documentary Film Festival 2006, Nyon, Impakt 2004, Uthreht; videopositive 1999, Liverpool; kontext:europe 2001 Vienna & Lyon) както и в самостоятелни изложби; (“Background Action” Sofia City Gallery 2007; “Remote Resemblances” Goethe-Institut Sofia 2006; “Excuse me, Which City is This?”, ICA-Sofia 2004; “On The BG Track”, Belgrade Cultural Centre 2003; “Everything seems Alright”, The Kitchen, NY 1999).

В периода 1998-2004 е председател на сдружение interSpace Media Art Center. От 2007 е член на ИСИ-София, и от 2004 - директор (с Рене Бейкмън) XFILM festival for Experimental Film, Video & New Media, София.

През 2007 г. получава наградата за утвърден творец \\\"Гауденц Руф\\\" за ново Българско изкуство.

 

Надежда Гълабова

Надежда Велинова Гълъбова е докторант към катедра “Теория и история на културата” при Философски факултет на СУ “Св. Кклимент Охридски”. Защитава магистърската си степен в същата катедра през 2000г. В момента е в процедура по външна защита на дисертация на тема “Социализмът и неговият чужд език: Английската езикова гимназия в образователното поле на социалистическа България”. Основни интереси: социализъм, история на всекидневието, устна историая, места на паметта.

Отпечатани публикации:

· Сп. Критика и хуманизъм, кн.24/2007, специален брой, посветен на докторантските изследвания:

“Ученическата етика и духа на социализма: всекидневния живот в 114-та английска гимназия в София през 60-те и 70-те години на 20-ти век”

· Сборник Културологични Изследвания: Политики на репрезентация, С. 2007:

“Написаното и изказаното: спомените на/за първите випуски на Средното училище за изучаване на чужди езици – Ловеч”

Ния Нейкова

Докторант по Културна антропология към катедра Теория и история на културата, Софийски университет „Св. Климент Охридски"

 

Тема на дисертационния труд:

„Нови форми на комуникация - нови форми на общност"

Изследователски интереси:

 • Популярна култура
 • Нови медии и комуникационни технологии
 • Младежки култури

 

Координатор на проект: „Нови млади, нови култури, нови каузи: интердисциплинарни подходи в културните изследвания"

 

Контакт:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

телефон:

(02) 971 76 44

0885 85 20 07

Орлин Спасов

Орлин Спасов е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски".

Ръководител е на катедра Радио и телевизия.

Преподава медийни и комуникационни изследвания и интернет култура.

Работи по проблеми, свързани с теория и история на медиите и популярната култура.

Специализирал е като Хумболдов стипендиант в Германия.

Автор на

 1. „Преходът и медиите: политики на репрезентация" (2000),

съставител на

 1. "Ars Erotica" (1992) и
 2. „Quality Press in Southeast Europe" (2004) и

съ-съставител на

 1. "Медии и митове" (2000),
 2. "Медии и преход" (2000),
 3. "24 часа: Вестникът" (2001),
 4. "Дневен Труд: Лидерът" (2002),
 5. „New Media in Southeast Europe" (2003),
 6. „bTV: Новата визия" (2008) и др

Изследователски център по социални науки

Лабораторията „Изследователски център по социални науки" е създадена през 1990г., към катедра „Социология",  с решение на ректорския съвет на СУ „Свети  Климент Охридски".  „Изследователски център по социални науки" е проект, който доразвива дейностите на Учебно-изследователската лаборатория по социология на всекидневието. Ръководител на центъра е доц. Лиляна Деянова, а основната част от екипа се състои от гл. ас. Мила Минева, гл. ас. д-р Милена Якимова и гл. ас. д-р Светла Маринова.

В момента  в „Изследователски център по социални науки" се работи по три проекта: „Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени", "Националното като публичен репертоар" и "Нация и гражданство".

Към центъра е създадена библиотека, в която могат да се ползват електронните ресурси на Софийския университет, както и натрупаните книги и архиви по проведените изследвания.

Адрес:

София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, каб. 411, Катедра „Социология"

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ресурси

Архиви, статии, Книги, видео филми, интевюта, други сайтове, медии, университети...

Визуални

Източници в полето на визуална социология, антропология, изкуства...

Аудио-Видео

Онлайн видео: интервюта, филми, лекции, клипове.

Книги

Колекция от онлайн адреси с важни и полезни книги.

Ивайло Дичев

Професор по културна антропология в Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Контакт:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Философски факултет Катедра “История и теория на културата”

Цар освободител 15, 1504 София

Блог на Ивайло Дичев

Статии, Текстове, препратки, образи, видеа...

Платформа Студенти

Бележки, информация за лекции и др.

Platform Students

Marks, references, educational sources, etc...

Летни училища

Summer School 2013

11th Summer School in Urban Anthropology

NEW CULTURAL PRACTICES AND THE BALKAN CITY”

01 – 13 Sept 2013, Varna, Bulgaria

пуси

Sozopol Summer School

Welcome to the section concerning the 10th Summer School in Urban Anthropology

"Heritrage as Imagination, as Resource, as Conflict"

(19-30 June, Sozopol, Black sea)

AD_summerschool_Sozopol

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ