ВИДЕОЛЕКТОРИЯ

Университет за всички:

Университет за всички: "Ненужните" науки

Университет за всички:

Университет за всички: "Медиен боклук и гетоизирани публики"

Университет за всички:

Университет за всички: "Излишните" хора

Университет за всички: Сливи за смет

Университет за всички: Сливи за смет

Не/потребното потребление

Не/потребното потребление

Университет за всички:

Университет за всички: "Ненужните" гета

Университет за всички:

Университет за всички: "Излишното минало, ненужното настояще"

Университет за всички: Политиката като популярна култура

Университет за всички: Политиката като популярна култура

 • Университет за всички: "Ненужните" науки

 • Университет за всички: "Медиен боклук и гетоизирани публики"

 • Университет за всички: "Излишните" хора

 • Университет за всички: Сливи за смет

 • Не/потребното потребление

 • Университет за всички: "Ненужните" гета

 • Университет за всички: "Излишното минало, ненужното настояще"

 • Университет за всички: Политиката като популярна култура

 • Университет за всички:
 • Университет за всички:
 • Университет за всички:
 • Университет за всички: Сливи за смет
 • Не/потребното потребление
 • Университет за всички:
 • Университет за всички:
 • Университет за всички: Политиката като популярна култура