Национална конференция

„Феминизъм: мобилизации и контексти“

28–29 януари 2022 г., София

 В последните години се наблюдават множество феминистки и куиър мобилизации. Част от тези мобилизации са реакции на засилващи се консервативни гласове от различни политически формации, които започнаха осезаемо да влияят върху социално-политическия живот. В множество държави от Европейския съюз бяха въведени забрани за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето в публичността. Дебатите около ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) разтърсват редица общества. Предприемат се опити за забрана и ограничаване на абортите, но и паралелно се наблюдават социално-консервативни политики за стимулиране на раждаемост, които фиксират жената в ролята ѝ на „майка“, полагаща грижи за семейството и дома. Не на последно място редица протести се разгръщат около феминизирания сектор на публичните услуги, обвързан с полагане на грижовен труд. Тези процеси пронизват и България. Настоящата конференция си поставя за цел да ги осмисли през перспективата на женските борби и куиър мобилизациите. Какви са възможните пътища за съпротива? И какви форми приема тя? Тези въпроси ще бъдат дискутирани от представители както от академичната сфера, така и от политическия, гражданския и културния сектор. 

Предвиждаме следните тематичните области:

  • Форми на съпротива – социални движения, граждански активизъм;
  • Политически партии и проблеми на жените;
  • История на половете и сексуалността;
  • Феминистка и куиър критическа теория;
  • Джендър аспекти в културната сфера (кино, литература, сценични и визуални изкуства).

 

Краен срок за предаване на кратки резюмета на докладите (до 200 думи):

10 януари 2022 г.

Предложенията се изпращат на имейл адрес: l.weissova [at] gmail.com

Конференцията ще се проведе присъствено, а ако епидемичната обстановка не позволява това – онлайн.

Участниците ще получат възможност за публикация в онлайн списанието за културни изследвания „Семинар_BG“. Краен срок за изпращане на текстове за публикация: 28 февруари 2022 г.

Конференцията се организира от сдружение „Мрежа за културни изследвания“ с финансовата подкрепа на Български фонд за жените. 

 

Научен колектив:

Доц. д-р Валентина Георгиева, Софийски университет

Гл. ас. д-р Мила Минева, Софийски университет

Гл. ас. д-р Леа Вайсова, Софийски университет

Докторант Владислав Петков, Софийски университет