Започвам с класиката: колоритно-разбитите, катурнати типажи1.jpg

И все пак - влизащи в употреба2.jpg

 

Дори професионална*:3.jpg

(*естествено, характеристиката потенциално е заложена у всяка една)

Колкото и традиционни да са в представите ни, всяка една е особена и уникална!

 

Наред с тях обаче ненадейно и непрестанно изникват екземпляри от нов тип: 'експресивно-символистичните' -

ex1.jpgex2.jpgex3.jpg

ex4.jpgex5.jpgex6.jpg

 

Появата им очевидно се дължи на различни стимули:

-дали за да подпишеш себе си

 4b.jpg        4a.jpg       4c.jpg

 

-или някой друг

                                           

 

       5a.jpg                                      5b.jpg

 ...

(следва продължение)