"Политика без политика" предлага възможно схващане на настоящата криза на политическото представителство. Текстът поставя в контекста на тази криза и начините, по които се формират образите на обществените противоречия, препращайки към множество протестни движения в България и чужбина. Фонът на този текст е питането относно практическите условия и възможности за осмисляне, обговаряне и оспорване на социалните антагонизми в задълбочаващата се криза на неолибералния капитализъм, като политическото се преоткрие в непатологична форма.

Мадлен Николова е студентка по културология в СУ "Св. Климент Охридски". Георги Медаров е докторант по социология в СУ "Св. Климент Охридски". Жана Цонева е докторантка по социология в Централноевропейски университет, Будапеща. Тримата са част от Социален център "Хаспел" и колектива Нови леви перспективи и заедно са автори на блога Истерическа парезия.