Кое е поколението на мтелките и глобулките? Как телефонът присъства в киното, песните, вицовете? Кои са новите комуникационни норми? Можем ли да мислим мобилния телефон като тотем, талисман или пъпна връв? Съвременното социално въображаемо за мобилните телефони, заменило онова, свързано със социалния статут, богатството и просперитета, днес вече борави с темите за разширяването на индивида, индивидуалния активизъм, безграничната мобилност, непрекъснатата поставеност на сцена и новите форми на социален алтруизъм. То дава възможност за различен тип легитимация на добре установени социални деления и същевременно създава други. 

Niya zadna korica

Ния Нейкова е доктор по културна антропология към университет „Жан Моне“, Сент-Етиен, Франция и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Стипендиант е на френското правителство и на региона Рона-Алпи, Франция. Води курсове към катедра „Теория и история на културата“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Основните й изследователски интереси са в областта на социално въображаемо, медии и комуникации, младежки култури.