Дейвид Грейбър участва в редица акции на анти-глобалисткото движение, член е на профсъюза „Индустриални работници по света“ и един от основните фигури в движението „Окупирай Уолстрийт“.

„Дълг: Първите 5000 години“ е исторически и културологичен поглед към понятието за дълг, който прави паралел между религиозните идеи за дълга в различни общества и настоящата дългова криза в опит за критика на представата, че изплащането на задълженията е в основата на здравото общество.

„Новите анархисти“ представя аналитичен поглед отвътре към движението на анти-глобалистите, в което Грейбър е деен участник, а в „За феномена „скапани работи““ авторът разсъждава върху причините за все по-разрастващата се сфера на услугите и професиите, обслужващи консуматорския стил на живот.

Дейвид Грейбър е американски антрополог, активист и анархист, преподавател в Лодонското училище по икономика и политически науки и, от 1998 г. до 2007 г. - в университета в Йейл. Прави дългогодишно изследване върху наследството от колониалната епоха и робството в Мадагаскар, което, заедно с монографията му „Дълг: Първите 5000 години“ е един от най-значимите му приноси в областта.