Спортът и политиката: медийни ритуали, властови игри изследва политическите употреби на спорта в съвременна България и използването му за изграждане на образа на харизматичния лидер. Преплитането между политика и спорт в общественото и медийното пространство е налице и във времето на социализма. В годините на прехода обаче преобръщането на социалните йерархии и появата на нови поведенчески и социални модели, свързани със спорта, го поставят в центъра на нов вид употреби, свързани с конструирането на личен политически имидж и наситени с популистка реторика. Медиите изиграват ключова роля в тези развития.

Орлин Спасов е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски".

Ръководител е на катедра Радио и телевизия.
Преподава медийни и комуникационни изследвания и интернет култура.
Работи по проблеми, свързани с теория и история на медиите и популярната култура.
Специализирал е като Хумболдов стипендиант в Германия.

Орлин Спасов е автор на „Преходът и медиите: политики на репрезентация" (2000), съставител на "Ars Erotica" (1992) и „Quality Press in Southeast Europe" (2004). Той е и съ-съставител на "Медии и митове" (2000), "Медии и преход" (2000), "24 часа: Вестникът" (2001), "Дневен Труд: Лидерът" (2002), „New Media in Southeast Europe" (2003), „bTV: Новата визия" (2008) и др.