Пейзажи от едно пътуване около границата.
dsc00919.jpgdsc00912.jpg

dsc00913.jpg dsc00918.jpg
Някогашния кльон, приватизиран. На ничията земя сега се отглеждат отбрани сортове грозде за производството на елитни вина. Зорко пазената територия е възможно най-екологично чиста и автоматично се превръща в ценна разменна стойност. Ничията земя е бранд, който отново зорко се пази, но сега от частни охранители. 

dsc00909.jpg dsc00907.jpg
Останки от стратегическата индустрия по границата на социалистическата държава.

dsc00901.jpg
Паметниците са важна част от граничния пейзаж. Техния патос обаче има нужда от малка редакция.

dsc00937.jpg
Всеки ден в 6:30 тръгва автобус Свиленград - Одрин - Свиленград.
dsc00969.jpg
Целта на пътуването е пазара в Одрин. Пзаруват се зеленчуци, цигари, всичко което може да се продаде обратно с малко по-висока цена.
dsc00966.jpg
Пътуването е кратко, но границата е проблем. Не е лесно да скриеш няколко кашона цигари, чували зеленчук и... За щастие изобретателността е по-силна от бдителността на граничния контрол. Тялото може да има неподозирани тайници.