.
 • Списание Семинар_БГ

  Семинар_БГ е онлайн списание в сферата на културните изследвания , на границата между дисциплини като антропология, естетика, социология, медиен анализ. Задачата на екипа е да направим видимо невидимото, да изместим изследователския поглед от традиционните предмети и проблеми към новите процеси и групи в обществото, да разберем, преди да съдим.

    Обект на интерес са новите медии и комуникации, популярната култура, младежките общности, потребителските практики, новите форми на политическа и гражданска мобилизация, промените в градската среда, съвременното изкуство –явления, които се развиват прекалено бързо, за да могат да бъдат осмислени с класическия научен инструментариум. Наместо културата на застиналите предмети, които интерпретираме – културата на потоците, в които се опитваме да навигираме.

    Списанието е създадено с подкрепата на програма „Идеи” на МОН през 2009 г.

   ISSN 1313-9932

 • SeminarBG

    SeminarBG is an online journal for cultural studies, situated at the borderlines of disciplines such as cultural anthropology, aesthetics, sociology, and media analysis. Its ambition is to open up to new practices, cultures and methods, to make visible the invisible, to understand before judging.

    The central objects of interest are new communications and popular culture consumer practices and civil mobilizations, the appropriations of urban environment and contemporary art forms. Those new forms of culture evolve far too quickly to be conceptualized through the classical research tools and thus need the development of research tools ‘en route’. Instead of interpreting the culture of ‘still life’ objects, navigating through the culture of flows.

    The journal has been created with the support of programme ‘Ideas’ of the Ministry of Education of Bulgaria in 2009.

  ISSN 1313-9932

Брой 16. Геният на мястото

Брой 16. Геният на мястото

„Мястото“ е измерение на практическия и интелектуален живот, където се срещат архитекти, урбанисти, икономисти, социолози, мениджъри, политици. Пространството става „място“, разбира се, когато се насели, мисли и опише от хора; поради това антрополозите неизбежно и съзнателно изграждат интерпретативните си кули здраво фундирани в определени места като България, Бали или село Баня. Интимната връзка на индивидите и общностите с местата им, била тя реална или символична, вековна или ефимерна, забучена на върха на обелиски или закопана под гробищни камъни, запечатана в контролираните наименования за произход или в колажните пощенски картички нерядко е осезаема почти колкото гравитацията. Има много имена за наричането й: носталгия, аура, дух, идентичност, мистика, енергия, душа, корени, наследство.

Ние избрахме да възкресим една антична представа – тази за „гения“ на мястото – за да подредим оптиките и да организираме наблюденията си върху случващото се в, върху, около и чрез местата, в които живее днес населението на територията „България“. „Ние“ е екип от изследователи в специалност Културология на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, преподаватели, докторанти и студенти, а „Геният на мястото“[1] беше общ, споделен, жив и интересен терен в едно място – територията на град Хасково. Настоящият брой на Семинар_BG е преработените впечатления, наблюдения, разкази и спомени за разкази, вечерните дискусии и запомнените реплики от катерене по пътеки към светилища и стълби към паметници.

Основният обем на изданието са академични изследвания, някои по-строги, други – по-скоро изострящи един аспект на местното. Малко необичайно за структурата на списанието, ние добавихме коментари на хора, чието мнение чухме на специално организирана дискусия и които разширяват говоренето за местата и това, което правим с тях. И накрая, добавихме един обширен материал за финансирането на общинските инициативи – и като жест към партньорите ни политолози и мениджъри, и защото материалността на мястото е без съмнение част от неговия гений.

Райна Гаврилова, съставител

 

Корица: Владислав Петков

 

[1] Част от материалите и текстовете на този брой бяха събрани през 2016 г. в хода на проекта „Геният на мястото“, подкрепен от ФНИ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Сряда, 07 Февруари 2018 13:06

Геният на Хасково

Райна Гаврилова
Четвъртък, 08 Февруари 2018 09:52

Димитровград: много древен или много млад?

Велислава Петрова
Четвъртък, 08 Февруари 2018 09:54

Проектният генофонд на траките: локални измерения

Иво Страхилов
Четвъртък, 08 Февруари 2018 09:59

Гении, демони, скелети в гардероба

Юрий Вълковски
Четвъртък, 08 Февруари 2018 10:04

Популярна култура – политика – идентичност

интервю с Цонко Цонев

Броеве на Семинар_БГ

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност