.
Четвъртък, 08 Март 2012 01:37

Морфинг

Ивайло Дичев

Из мрежата усилено циркулират визуални шеги, сред които морфингът е особено обичан. Често в началото има професионален образ, който после с радост се препраща и имитира от потребителите, така че – както винаги във фолклора – проблема с авторството някак се разтваря в употребата.

merkozy

    Merkosy


thachmeron

 Thachmeron

boijivkov

  Бойживков


Прочетена 7855 пъти

Съдържание на брой 7

Броеве на Семинар_БГ

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност