.

Провокирани хрумвания

Вторник, 05 Януари 2010 15:57

София - разкази в картинки

Мария Василева
Четвъртък, 07 Януари 2010 23:21

Окабеляване + дерегулация = пост.соц. град

Красимир Терзиев
Вторник, 05 Януари 2010 15:56

Тагове и код

Милена Александрова
Вторник, 05 Януари 2010 15:59

2009-та в графити

Валентина Георгиева и Петко Карадечев

Съдържание на брой 2

Броеве на Семинар_БГ

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност