Преразпределяне на градското пространствo

Погледът играе изключително голяма роля във възприемането на градската среда от индивида. Средата е плътно наситена, дори замърсена с многобройни образи от всякакъв характер, често конкуриращи се помежду си.

Някои от тях са самоочевидни и нямат нужда от пояснение - такива са например рекламите и обявите, често ангажиращи вниманието, тъй като целят да стигнат до максимално широк кръг от хора. Други „визуални дразнители" не са така експлицитни по отношение на своето значение, те се изплъзват, крият се, а също така предизвикват в много по-малка степен ангажираност, реакция или отношение, отколкото рекламите, а най-често сякаш остават изцяло незабелязани. Такива са надрасканите набързо кратки надписи, представляващи най-често съкращения от няколко букви на латиница, или т.нар. тагове, които ще разгледам тук, и по-специално тези от тях, които реферират към названията на различни наркотици1. Такива са съкращенията LSD, MDMA (активното вещество в екстазито), METH (съкращение от methamphetamines, метамфетамини) и THC (активното вещество в марихуаната), но също така и таговете trev и koz, които препращат към съответния наркотик по малко по-разбираем (за по-широк кръг от хора) начин.

alexandrova_01.jpg
Сн. 1, център

 

alexandrova_02.jpg
Сн. 2, ж.к. „Яворов"