.

Програма

Програма на курса "Въведение в изследванията на популярната култура", летен семестър 2018 г.

Курсът се провежда всеки понеделник от 9.30 до 13 ч. в ауд. 56 на бл.1, бул. Цариградско шосе 125

Програма на курса

19 февруари – Уводни думи: Въведение в проблематиката. Подходи към изследването на популярната култура.

Семинар: Методология на изследването на популярната култура – указания за работа. Част първа – планиране на изследването и събиране на данни. Примерни теми.

26 февруари - Лекция: Основни понятия и понятийни разграничения: Фолклор – масова култура – популярна култура.

Семинар: Методология на изследването на популярната култура – указания за работа. Част първа – планиране на изследването и събиране на данни. Примерни теми.

 

5 март – почивен ден

Семинар: Спорът за популярното

  • Хоркаймер и Адорно „Културната индустрия“ (1944)
  • Hall and Paddy Whannel, “The Media and Society” in: The Popular Arts. Hutchinson Educational, 1964, pp.19-44.

 

12 март – Лекция: Какво е културна индустрия?  Подходи към разглеждането на културните индустрии. Задачата на cultural studies

Семинар (по желание): Спорът за популярното

  • Хоркаймер и Адорно „Културната индустрия“ (1944)
  • Hall and Paddy Whannel, “The Media and Society” in: The Popular Arts. Hutchinson Educational, 1964, pp.19-44.

 

19 март – Лекция: Музикалната индустрия.

Семинар (по желание): Популярните жанрове

Adorno, “On Popular Music”, In: Simon Frith and Andrew Goodwin (eds.), On Record: Rock, Pop, and the Written Word. London, Routledge 1990, pp. 256-267.

Will Straw, “Characterizing Rock Music Culture: The Case of Heavy Metal”, In: Simon Frith and Andrew Goodwin (eds.), On Record: Rock, Pop, and the Written Word. London, Routledge 1990, pp.81-92.

Laurence Grossberg, “Is There Rock after Punk?”, In: Simon Frith and Andrew Goodwin (eds.), On Record: Rock, Pop, and the Written Word. London, Routledge 1990, pp.92-103.

26 март - Лекция: Филмова индустрия. Телевизия. Подходи към изследването на кино и сериали.

 

2 април – Лекция: Музикалната телевизия. Още веднъж за сериалите и риалити форматите

Семинар (задължителен): Методология на изследването на популярната култура - указания за събиране на данни. Онлайн етнография.

 

9 април – Великденска ваканция

16 април – Лекция: Изследвания на публиките.

Семинар (задължителен): Ian Ang, Watching Dallas

Семинар (задължителен): Методология на изследването на популярната култура – методи за анализ на данни. Изготвяне на изследователски доклад.

23 април – Лекция: Субкултури и пост-субкултури

Семинар (по желание): Етнографии на субкултурите и фендъм-общности. Изследователи - инсайдъри. Три примера (текст по избор)

Paul Hodkinson, The Goth: Identity, Style, and Subculture, ch.1, ch.3 (2002)

David Muggleton, Inside Subculture: Тhe Postmodern meaning of style (2000), ch.1, ch.7

Текст по избор от сборника Тhe Metal Void.

30 април – няма занятия

Предаване на идеен замисъл (20 % от оценката).

7 май – Индивидуални консултации. (по предадените планове за микроизследване)

 

14 май Лекция: Популярна култура и социален пол (gender). Съпротивата на момичетата/ Или практическа работа

21 май Практическа работа

28 май, 4 юни. Индивидуални консултации. Преглед на събраните материали (40% от оценката).

Оценяване

Студентите ще бъдат оценявани въз основа на проведено от тях микро-изследване. Преподавателят предоставя примерни теми и уточнява предложени от студентите теми. Четири седмици след началото на курса студентите представят идеен замисъл (20 % от окончателната оценка), преподавателят предоставя библиография и консултира студента върху методологията за събиране на данни. Преподавателят може да поиска да проследи напредъка на работата в хода на курса. До четиринадесетата седмица студентът представя всички събрани данни в систематичен вид под формата на презентация или портфолио (40 % от оценката). След приключване на курса студентът предава писмен текст по темата (и получава последните 40 % от оценката). Не се допускат до изпит студенти, които не са посещавали курса или не са провели микро-изследване.

 

Примерни теми за изследване

(студентите са свободни да предложат и други теми):

  1. Анализ на съдържанието на продукт на популярната култура (филм, книга, музика, видео клип). Структурален, неомарксистки, деконструктивистки анализ.
  2. Различни видове анализи на репрезентации (популярната култура като „прозорец“). Критически анализи – представянето на политически идеологии, ролеви модели, образите на жените, различни етнически и маргинализирани групи, на различието в медиите и популярната култура.
  3. Изследвания на публиките на даден продукт на популярната култура.
  4. Изследвания на фендъм общности, специфични практики на културна консумация.
  5. Изследвания на субкултурни групи.
Още в тази категория: Материали от лекции »

Съдържание на брой 1

Броеве на Семинар_БГ

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ