.

Литература

Конспект и литература за изпит

Интерпретативни подходи към културата

Тема 1: Феноменологията от Хусерл до Шютц

Хусерл, Едмунд Кризата на европейските науки и трансценденталната феноменология. Сoфия, КХ, 2003, § 34, стр.146-159.

Щрьокер, Елизабет Приноси към философията на Хусерл. София, КХ,1999, гл.1,стр. 17-16; гл.5 и 6, стр.101-142.

Шютц, Алфред. Чужденецът. София, ЛиК, 2001.

Тема 2: Етнометодологията и нейните последователи

Бъргър, П. и Т. Лукман Социалното конструиране на реалността. ИК “Критика и хуманизъм”, С.1996. (“Основания на знанието във всекидневния живот”, стр. 33-61)

Гарфинкъл, Х. Изследвания по етнометодология. ИК “Критика и хуманизъм”, С.2005. (“Изследвания върху рутинните основания на всекидневните дейности”; “Общоприето знание за социалните структури”, стр. 50-115)

Тема 3: Привличането на херменевтиката. Методът на разбирането от Шлайермахер до Гиърц

 

 

Литературата е подредена според темите на лекциите, като прикачените файлове са номерирани по реда на темите. Така например файл с име "1-Schutz.pdf" се отнася към първа тема, а файл с име "2-Garfinkel.pdf" се отнася към втора тема.

Още в тази категория: « Материали от лекции

Съдържание на брой 1

Броеве на Семинар_БГ

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ