Излезе от печат брой 3 за 2018 г. на списание "Българска етнология" – рецензирано издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките. Това е втората книжка на тема "Нова празничност", която излиза във връзка с едноименния изследователски проект. Съставители на поредицата са Даниела Колева и Евгения Троева.

 

Съдържание

Росица Болгурова – Корпоративна Коледа: "партито ми е много по-добро от партито ти".
Кристина Дончева – Коледа и Нова година между частното и публичното.
Яна Янчева – Фестивалът на дивите цветя – нови посоки за развитие на селото.
Илияна Чоевска – Фестивалите за "тежка" музика между почитателите и местната общност: случаят "Каварна".

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Ива Кюркчиева – Една група извън и в музея – възможен прочит.

АРХИВИ
Елка Минчева, Ани Кисьова – Нови постъпления във фотоархива на ИЕФЕМ.

ПРОЕКТИ
Петя Банкова – Проект „Локални бедствия и качество на живот: Културни стратегии в преодоляване на природни, технологични и биологични катастрофи“.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ
Евгения Троева – Етнокултури и изкуства. Съст. Вл. Димитров. София, 2017.
Мариянка Борисова – Венета Янкова. Маскарадът: ние и другите. Шумен, 2017.
Ангелина Илиева – Вихра Барова. Субкултурната идентичност: поглед отвътре навън. София, 2017.