От 21 до 24 юли 2020 г. в Лисабон се проведе Шестнадесетата конференция на Европейската асоциация на социалните антрополози (ЕАSA). Тя беше под надслов "New anthropological horizons in and beyond Europe" и премина изцяло като виртуално събитие.

В конференцията бяха представени резултати от изследвания, проведени в рамките на проекта "Новата празничност":

  • гл. ас. д-р Велислава Петрова – Current Issues around Waste in Sofia, Bulgaria Cultural History of the Category and Contemporary Transformations. Waste as a Struggle, Waste as a Festivity
  • гл. ас. д-р Ния Нейкова – Virtual Bodies in Love: Digitized Norms and Rituals of Intimacy in Social Media
  • докт. Владислав Петков – The sound of populist celebrations: mobilizing cultural practices in constructing 'otherness' around gender in Bulgaria 
  • докт. Росица Болгурова – Celebrating work in Bulgaria: how IT companies became "factories for events" 
  • д-р Иво Страхилов – "Where's Our Water?": Local Communities, Heritage and Civic Activism in Contemporary Bulgaria 

Повече информация за конференцията може да се намери тук.