На 29 и 30 ноември 2019 г. ще се проведе международна конференция на тема "На терен в културата: автентично, зрелищно, (не)видимо". Организира се от антропологичния екип на катедра "История и теория на културата" в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Мрежа за културни изследвания и списание Семинар_BG.

 

Конференцията събира представители на различни дисциплинарни полета и стъпва на наследството на класическите изследвания за културата, за да анализира ефекта на промените свързани с късния капитализъм в полето на културата и необходимостта от преосмисляне на изследователските подходи към тях, за да отговорят на новите предизвикателства пред изследователите и практиците.


Конференцията представя и анализира резултатите от два мащабни научни проекта: "Новата празничност: общности, идентичности и политики в XXI в." (финансиран от Фонд "Научни изследвания" на МОН) и "Съвременни предизвикателства пред теренните изследвания в антропологията" (финансиран от СУ "Св. Климент Охридски").

 

На терен в културата: автентично, зрелищно, (не)видимо

Клуб-ресторант „Яйцето“, Ректорат на СУ "Св. Климент Охридски"

бул. "Цар Освободител" 15, София

 

П Р О Г Р А М А

 

Петък, 29.11.2019 г.

14:30-16:00 // Какво търсим в културата?

Водещ: Даниела Колева

Ивайло Дичев: Разбирането като идеология. За и против културните изследвания

Иво Страхилов: Професионалисти и любители в спор за миналото. Има ли място за културни изследвания?

Мария Славчева: Теренни антропологични изследвания и приложни проекти

Мишел Ротенберг: Сватбена фотография като пример за глобализация на ритуалите

 

16:30-18:30 // Видимо, невидимо, виртуално

Водещ: Орлин Спасов

Анета Василева: Новият архитектурен популизъм: между гражданското общество, социалните мрежи и местните избори

Корин Ведрин: Аутсайдерите в архитектурата: да строиш другояче с другите

Владислав Петков: Видими пред Европа, невидими у дома: парадоксът на ЛГБТИ хората в България

Десислава Иванова: Градът и невидимите бежанци

Ния Нейкова: Дигитални кодове на любовта

Теодора Тодорова: Онлайн образованието - кауза или стока?

 

Събота, 30.11.2019 г.

 09:00-11:00 // Новата празничност: консумиране на идентичности

Водещ: Ния Нейкова

Райна Гаврилова: Новата автентичност или тъждеството със самия себе си

Орлин Спасов: Да изядеш България: употреба на националните символи в кулинарията

Вихра Барова: (Пре)откриване на храната като местно наследство

Елица Стоилова: Села и публични чествания: фестивализация на културните традиции

Росица Бoлгурова: Work hard, play hard: пост-социалистическите бизнес празници като реклама

 

11:30-13:30 // Напред към назад!

Водещ: Евгения Троева

Ана Лулева: Ре/традиционализация нa всекидневната култура – източници, предприемачи, потребители

Венцислав Димов: Млад Гагарин и Сурвакар Янко между архивните извори и биографичните разкази – към една антропология на музиката на народа“ през социализма

Жана Попова: Сцени на скуката

Мила Минева: Българските“ шевици – произведено от кока-кола или как се договаря идентичност

Десислава Лилова: Добре дошли в родината на Виктор Крум: България като Хари Потър-дестинация

Татяна Коцева: От порицанието Ни дете, ни котѐ“ до правото да не бъдеш майка

 

14:30-16:30 // Да преживеем миналото

Водещ: Ивайло Дичев

Красимира Кръстанова: Форми за конструиране на колективна памет и общностна идентичност

Димитър Атанасов: Да ядеш и пиеш като хан Аспарух, да докоснеш меча на хан Крум: потреблението на идентичност

Евгения Троева-Григорова: Исторически реконструкции и преживяване на миналото: прабългарите“

Светла Казаларска: Историческите възстановки на героичното време“: между зрелищното и автентичното

Анна Алексиева: Възстановките на турското време“ и афектирането на националния метаразказ

 

В първия конферентен ден (петък, 29 ноември) езикът на конференцията ще бъде английски, а във втория (събота, 30 ноември) - български.


Програмата на конференцията на български език е достъпна тук: http://bit.ly/36YSjlc.