В периода 25-27 януари 2019 г. бе осъществено теренно наблюдение на 28 Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Перник.

В рамките на събитието се състоя и международна научна конференция на тема „Делниците и маските“, организирана от Регионален исторически музей - Перник. В нея участва докторант Иво Страхилов, чийто доклад „Празничните маски на ежедневните стереотипи? Към въпроса за т.нар. цигански персонажи в маскарада“ отразява работата му по проекта „Новата празничност“.