От 27-ми до 29-ти септември 2018 г. в гр. Задар, Хърватия, се проведе Деветата конференция на Международната асоциация за антропология на Югоизточна Европа (InASEA). Темата на научния форум беше "Emotions, Senses and Affects in the Context of Southeast Europe", като с доклади в него се включиха и членове на екипа на проекта "Новата празничност". 

Доц. д-р Даниела Колева изнесе доклад на тема "Victory Day and the Politics of Emotions: The Russian "Immortal Regiment" in Bulgaria" и също така председателства панела "State, Citizenship and Affect". 

Д-р Ния Нейкова представи работата "New Codes of Love in the Media Consumption of Bulgarian Youth". 

Докторант Росица Болгурова, чието дисертационно изследване е свързано с проекта "Новата празничност", взе участие с доклада "Company Celebrations: Commitment to Emotions, Emotions for Commitment".

Повече информация за събитието може да намерите тук.