В периода 15-21 април 2018 г. в хърватския град Син се проведе Шестият симпозиум на изследователска група „Музика и танц в Югоизточна Европа“ към Международния съвет за традиционна музика. 

Във форума участваха учени от Европа и САЩ, които представиха изследванията си в следните три проблемни полета:

1. DANCE, SONGS, MUSIC AND MIGRATIONS IN, OUT AND WITHIN SOUTHEASTERN EUROPE;

2. CARNIVALS AND MASQUERADES IN SOUTHEASTERN EUROPE;

3. MUSIC, DANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SOUTHEASTERN EUROPE.

В симпозиума се включи и Иво Страхилов, докторант в катедра "История и теория на културата". В своя доклад "Performing Romani Identity through Masquerade in Postsocialist Bulgaria" той представи резултати от работата си по проекта "Новата празничност-общности, идентичности и политики в XXI век", финансиран от Фонд "Научни изследвания" - МОН.

Повече информация за събитието може да се намери тук.