Семинар „Интерактивни култури" представя дебат на тема "Мениджмънтът като идеология?".

8 февруари 2018 г.| четвъртък | 18:30 ч.
Център за култура и дебат „Червената къща", зала "Пеша Николова" | на английски език | вход свободен

Със срива на доверието в политиците расте вярата в добрия мениджър. Той е технократ, който борави с научнообосновани методи, факти и цифри, решенията му се оценяват според консенсусна скала от обективни показатели. Дали зад тази тенденция не се крие определена идеология? Какви опасности например може да донесе мениджърският подход в сферата на културата? Дебат с участието на проф. Жил Руе (Висш институт по мениджмънт във Версай, Франция), доц. Георги Вълчев (зам.-ректор на Софийски университет и ръководител на магистърската програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство" на катедра „История и теория на културата"), студенти по мениджмънт на комуникациите и на културните организации от Франция и България.