На 23 октомври 2017 г. ще се проведе семинар на тема "Празникът като медия" с лектор проф. Ивайло Дичев.

 

 

Събитието се организира съвместно с проект „Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)“, финансиран от Фонд "Научни изследвания" на МОН. 

Адрес: катедра "История и теория на културата", бул. Цариградско шосе 125, блок 1, зала 503
Начален час: 12:00 часа