През летния семестър на 2017 г. членове на екипа на проекта изнесоха поредица от публични лекции в гр. София. Те бяха проведени в рамките на Отворения университет на Центъра за култура и дебат "Червената къща".

Отвореният университет представлява нова форма на гражданска общност, която предлага качествено знание за неспециалисти по актуални теми на достъпен и атрактивен език от университетски преподаватели, учени и експерти и чиято цел е излизане на академичния дебат от университетските аудитории. В рамките на проекта "Новата празничност" бяха проведени три публични лекции с обща тема “Нови култури”, в които бяха представени резултати от проекта: