В периода 18-24 септември 2017 г. се осъществи продължително теренно проучване в град Кърджали и региона с участието на целия екип на проекта.

В теренното изследване бяха включени също докторанти и студенти от специалност Културология, като тяхното участие беше финансирано от Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. В рамките на това проучване екипът опита да обхване различни гледни точки и тенденции, отнасящи се до културните политики на Община Кърджали. Бяха проведени редица срещи и интервюта с представители на местната власт, основните политически партии в града, културните институции (театър, читалища, музеи), представители на местния бизнес, журналисти в регионалните медии, творци, както и жители на областта.