На 29 и 30 ноември 2019 г. в СУ "Св. Климент Охридски" се проведе международна конференция на тема "На терен в културата: автентично, зрелищно, (не)видимо".

Конференцията представи и анализира резултатите от два мащабни научни проекта: "Новата празничност: общности, идентичности и политики в XXI в." (финансиран от Фонд "Научни изследвания" на МОН) и "Съвременни предизвикателства пред теренните изследвания в антропологията" (финансиран от СУ "Св. Климент Охридски").

 

Научен отзив за конференцията от Ния Нейкова в брой 6 на сп. Медиалог.