.

Fascinating footage of a traditional ceremony that takes place on the Pakistan India border. From the BBC 

http://www.youtube.com/watch?v=n9y2qtaopbE

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност