.
Вторник, 22 Юни 2021 09:45

Защитена докторска дисертация

Новата празничност

На 3 юни 2021 г. се състоя публичната защита на дисертационния труд на Росица Болгурова със заглавие Празникът като реклама в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма „Културология“ (Културна антропология).

 

Росица Болгурова разработи дисертацията си като редовна докторантка към катедра История и теория на културата с научен ръководител проф. д.с.н. Ивайло Дичев и асоцииран член на проекта „Новата празничност“.

 

Прочетена 329 пъти

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ