.
Петък, 28 Май 2021 16:54

Публикации в Ethnologia Bulgarica: Yearbook of Bulgarian Ethnology and Folklore

Новата празничност

В брой 7 от 2021 г. на Ethnologia Bulgarica: Yearbook of Bulgarian Ethnology and Folklore (ISSN-1311-0918, e-ISSN 2367-8607) бяха публикувани статии с резултати от проекта "Новата празничност". 

 

Rayna Gavrilova – Food and Public Life: Encounters in the Holiday

Rossitsa Bolgurova – Corporate Christmas: “My Party is Much Better than your Party”

Slavka Karakusheva – Memory Practices and Memory Politics in the Town Fest of Dzhebel

Статиите представляват преводи на английски език на текстове, публикувани по-рано в списание "Българска етнология" (бр. 2/2018, 3/2018 и 4/2018).

Прочетена 380 пъти

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ