.
Новата празничност

Новата празничност

Проектът „Новата празничност: общности, идентичности и политики в ХХI век” се разработва от екип изследователи в катедра История и теория на културата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Терминът „нова празничност“ има за цел да събере в едно многоликия характер на съвременното публично празнуване: от стария ритуал, удържан целенасочено в традиционни рамки, до новите празници, създавани пред очите ни; от локални събития, извиквани за живот от краеведи и местни власти, до глобални, внасяни от медиите и бизнеса; от организирани до спонтанни, от мемориални до забавни.

Проектът предлага интердисциплинарно изследване на процесите и динамиките на непрекъснато договаряне, изобретяване и обновяване на модели на публично празнуване в България, фокусирайки се върху влиянието на различните форми на празничност върху местната, групова и национална идентичност. Изходната хипотеза е, че празничността е едновремено спонтанна и планирана, традиционно установена и постоянно променлива изява на идентичност и поради това през нея може да се постави въпросът за индивидуалното и колективно живеене в началото на XXI век и за възможни нови консолидации на национално, местно и общностно ниво. На тази основа проучването си поставя задачи за институционален, документален и антропологичен анализ на празничната събитийност, на актьорите, идеите и интересите, които я оформят, на нейното възприемане и въздействие върху местните общности, както и на национални и местни културни политики и взаимодействия между институции, общности, бизнес и медии в сферата на празничността и формирането на идентичност чрез нея. Въвеждайки понятието “нова празничност”, проектът анализира казуси в Южен централен район на страната, като ги разполага в три аналитични измерения: между запазването на традиционно-автентичното и възприемането на глобални модели; между националното и локалното; между комеморативния и рекреативния аспект на празничността.

Проектът се финансира от Фонд „Научни изследвания” на Министерство на образованието и науката, договор № ДН 05/7, 14.12.2016 г.

Срок на изпълнение: 14.12.2016 г. – 30.09.2020 г.

Понеделник, 18 Октомври 2021 12:49

Национална конференция „Феминизъм: мобилизации и контексти“

Мрежа за културни изследвания
Понеделник, 06 Септември 2021 20:06

Празникът като наслада (видео)

Новата празничност
Понеделник, 06 Септември 2021 20:04

Протестът като празник (видео)

Новата празничност
Вторник, 22 Юни 2021 09:45

Защитена докторска дисертация

Новата празничност
Петък, 28 Май 2021 16:37

Company Celebrations in International Firms in Bulgaria. Are We What We Celebrate?

Новата празничност
Петък, 28 Май 2021 16:54

Публикации в Ethnologia Bulgarica: Yearbook of Bulgarian Ethnology and Folklore

Новата празничност
Неделя, 24 Май 2020 20:30

International conference "Culture as fieldwork: authentic, spectacular, (in)visible"

Новата празничност
Понеделник, 11 Май 2020 16:24

Независимият културен сектор в България и коронавирусът

Новата празничност
Понеделник, 11 Май 2020 19:05

Защитени докторски дисертации по темата на проекта

Новата празничност
Понеделник, 28 Януари 2019 14:49

Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ 2019

Новата празничност
Четвъртък, 25 Октомври 2018 19:52

Публикации по темата на проекта (2017)

Новата празничност
Четвъртък, 23 Август 2018 13:23

Откъде се взе този театрално-патриотичен подем?

Ивайло Дичев
Неделя, 22 Април 2018 20:22

Веселие по български: цървули, боб и чушки

Ивайло Дичев
Четвъртък, 29 Март 2018 17:15

Семинар „Интерактивни култури": Либерални културни политики?

Новата празничност
Понеделник, 12 Февруари 2018 01:27

Семинар „Интерактивни култури": Мениджмънтът като идеология?

Новата празничност
Сряда, 17 Януари 2018 15:55

Участие в научни форуми (2017)

Новата празничност
Неделя, 07 Януари 2018 19:26

Йордановден в Калофер (2018)

Новата празничност
Сряда, 18 Октомври 2017 15:15

Семинар на тема "Празникът като медия"

Новата празничност
Вторник, 10 Октомври 2017 23:33

Tеренно проучване в град Кърджали (септември 2017)

Новата празничност

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ