.

Спортът и политиката: медийни ритуали, властови игри

Орлин Спасов
 • година: 2013
 • град на публикуване: София
 • издател: Контрасенсус
 • страници: 96 с.
 • ISBN: ISBN: 978-954-92318-5-4
 • link to ISSUU:

  четене онлайн

  (отваря нов прозорец с PDF четец от ISSUU)

Спортът и политиката: медийни ритуали, властови игри изследва политическите употреби на спорта в съвременна България и използването му за изграждане на образа на харизматичния лидер. Преплитането между политика и спорт в общественото и медийното пространство е налице и във времето на социализма. В годините на прехода обаче преобръщането на социалните йерархии и появата на нови поведенчески и социални модели, свързани със спорта, го поставят в центъра на нов вид употреби, свързани с конструирането на личен политически имидж и наситени с популистка реторика. Медиите изиграват ключова роля в тези развития.

OrlinSpassovОрлин Спасов е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски".

Ръководител е на катедра Радио и телевизия.
Преподава медийни и комуникационни изследвания и интернет култура.
Работи по проблеми, свързани с теория и история на медиите и популярната култура.
Специализирал е като Хумболдов стипендиант в Германия.

Автор на

 • „Преходът и медиите: политики на репрезентация" (2000),

 

Съставител на

 • "Ars Erotica" (1992) и
 • „Quality Press in Southeast Europe" (2004) и

 

Съ-съставител на

 • "Медии и митове" (2000),
 • "Медии и преход" (2000),
 • "24 часа: Вестникът" (2001),
 • "Дневен Труд: Лидерът" (2002),
 • „New Media in Southeast Europe" (2003),
 • „bTV: Новата визия" (2008) и др
Прочетена 4590 пъти
Публикувана в перспектива

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност