.

Общо представяне. Предмет и предпоставки за развитие на темата.

 

Настоящият проект предлага изследване върху уличното изкуство и неговите легални прояви използвани в ролята на културна програма, с цел обживяване на градското пространство, на местните общини, покрайнините и други населени градски райони. Идеята е да се определят възможните перспективи за прилагането на този тип дейности в България и ползите, които те биха могли да окажат за населените места.

 

Улично изкуство (или стрий-арт) тук се използва в съвременния му смисъл на градско изкуство в публичното пространство. То произлиза от появилите се през 70-те години на миналия век графити в бедните квартали на големите градове в САЩ, както и в други райони на света, но с течение на времето се обособява като самостоятелен културен феномен. Съвременните улични „артисти" използват различни техники (рисунки, шаблони, постери, инсталации, скултури, колажи, т.н.) за постигане на социални или чисто естетически послания. През последното десетилетие то се разпространява чрез все по-разнообразни форми, постепенно придобивайки статута на мейндстрийм изкуство. В днешно време уличното изкуство е широко разпространено и се приема за форма на творческа изява сред различните раси, религии и култури (дори в арабския свят), което е предпоставка за развитие на мултикултурализъм.

 

Изкуството много пъти е използвано с цел изследване и утвърждаване на идентичността на човешките общности. Специалната му роля е, че то е способно да премахва преградите, били те расови, класови или на етническа основа. От известно време насам много градове по целия свят (Лондон, Манчестър, Белфаст, Прага, Монреал, Сидни, и т.н.) „интегрират" художествени изяви на уличните артисти и ги използват по начин, който може да бъде ползотворен в рамките на социо-културната среда и градското пространството. Най-често този тип прояви се изразяват в изрисуване на стени на сгради от местни и международни улични художници, поставяне на фотографии, инсталации, билбордове или скулптури близо до: постройки в квартали в занемарено състояние, изпаднали от икономическата „карта" на града райони, изоставени сгради, които се превръщат в арт-обекти, училища, места, който имат важно социално или културно значение, и дори психиатрични клиники. Често посланията на рисунките и творбите носят послание, чието значение обикновено отстоява принципите за разбирателство, толерантност, мир, опазване на околната среда, и други.

 

Благодарение на интернет и неговата достъпност популярността на уличното изкуство в последното години продобива мащаб, който не само че вече не е пренебрегван, а напротив, зачитан, приеман и изследван в качеството си на съвременено културно явление. За разлика от затворените „елитарни" кръгове на съвременното концептуално изкуство, уличните прояви се характеризират именно със своята откритост. Между тях и наблюдаващия не същестува предварителен контекст, редакция или кураторство и това прави творбите по-искрени. То лесно достига до публиката, тъй като не разчита публиката да предприеме инициативата или първата стъпка. Освен всичко останало уличните рисунки не събуждат съмнения за скрита мотивация, тъй като посланието идва директно от даден човек, а не от правителствена институция, която е платила на дадена рекламна агенция за измислянето на креативна реклама.

 

От друга страна, говорейки за публично изкуство, трябва да отбележим че исторически погледнато повечето от каменните статуи на политически лидери и монументи издигнати в чест на някой военен триумф, все повече изглеждат вписани в една маргинална и дори гротескна сфера. Макар и създадени да вдъхновяват, да образоват вкуса и да създават идеали, времената в голяма степен са заличили смисъла и значението им, като дори абстрактните скултури излагани в парковете по-скоро ни напомнят за изгубените естетически критерии от миналия век и за последвалата го празнота. В днешната бързо променяща се действителност и непрестанно сменящите се образи по улиците, едно ефимерно и отворено изкуство каквото е уличното, би могло много повече да се впише в нормативите на съвременния свят.

 

Ползите от проекти, насочени към местните общини и локалните райони може да окаже също така положителен ефект върху икономическото състояние на даден район. В днешно време визията е предопределяща за успешния търговски пордукт и поради тази причина освежаващото влияние, което биха могли да имат адекватни и интересни арт произведения, би могло да бъде единствено от полза. В тази насока е предмета на изследване на книгата The Art of Regeneration, в която авторите Чарлс Лондри, Лесли Грийн, Франсоа Матерасо и Франко Биакини, изследват опита на Великобритания, Западна Европа, САЩ и Австралия от последните 10 години в сферата на изкуството и градското обновление. Те забелязват, че от известно време насам все повече проекти свързани с изкуството се прилагат за съживяване на местните общини, за сметка на сериозни капиталовложения. Причината е, че при тях са се наблюдавали фактори като повишаване на социалното единство, партньорството между частния и публичния сектор, повишаване на интереса към местните и крайните райони, повишаване на самочувствието и т.н.

 

Основните предимства на уличното изкуство в прилагането му като културна програма са:

 

  • съживяване на пространствата в местни/локални общности
  • подстрекаване към гражданска активност, себеизразяване и социален диалог
  • стимулиране на децентрализацията
  • подстрекаване към артистична, художествена дейност;развитие на този потенциал в младите поколения
  • подобен тип културна програма е евтина, за разлика от инвестициите
  • посланията на картините могат да имат социална насоченост, като по този начин сподпомагат развитието на гражданско и демократично общество
  • творбите могат да окажат положително влияние върху идентичността на даден район
  • създаване на алтернативна визия в противовес на превзетата от корпоративна и пазарна рекламна агентура градска среда
  • предпоставки за развитие на мултикултурализъм; много улични художници пътуват постоянно и рисуват в градове по целия свят (б.р. съвсем наскоро един от най-популярните български улични художници - Nastera, бе поканен да направи своя изложба във Ванкувър, Канада)

 

 

Обект. Цели. Продукт.

 

 

Изследването ще си постави за цел да определи преимуществата и ползите, които могат да настъпят в рамките на една такава културна програма. Ще бъдат взети предвид редица социални, културни и икономически фактори, имащи значение при реализирането на проекти свързани с уличното изкуство. Основните методи ще включват изследване на местно ниво; разговор с хора, живеещи в крайни квартали с цел допитване за меннието им относно подобен проект; анализ на социалния контекст за реализиране на един такъв проект; също така проучване на прилаганите културни инициативи с улично изкуство в другите градове на Европа; наблюдение - посещение на европейски фестивал за улично изкуство с цел придобиване на опит.

 

Целта е да бъдат разбрани промените, които настават вътре в диалектическия комплекс гражданска инициатива-идентичност, културните компетентности, динамиката на представите за обитаемо пространство.

 

 

Проектът ще придобие цялостност и завършеност когато теоретичната и изследователска част бъдат последвани и от два практически стрийт арт проекта.

 

Те ще представляват акции съсредоточени в няколко от крайните квартали на София (неслучайно) с най-оптимистични имена  - Дружба, Надежда и Младост. Обект на акциите ще бъдат изоставени и загрозяващи пейзажа сгради на видни места - например стари фабрики или спрени строежи.

 

В определен ден, въпросните сгради ще бъдат предоставени като празно платно на изявени стрийт артисти. Вече са проведени предварителни разговори с някои от най-талантливите и прогресивни артисти в България. Идеята е техните работи да бъдат неразривно свързани с мястото на действието, името, репутацията и жителите на квартала.

 

Ще бъде обявена също така и отворена покана към всички, които се занимават със стрийт арт и улично изкуство - артисти, които могат да донесат и залепят свои стикери, да нарисуват нещо, да разпечатат свои фотографии, да направят инсталация.

 

Не на последно място, денят на обживяването на сградата ще бъде превърнат в повод за събиране и социализиране за кварталната общност, както и за стрийт арт общността.  С помощта на привлечен спонсор мястото може да бъде озвучено и да се превърне в своеобразно целодневно парти. Съществува потенциал да се организират и придружаващи изложби в района на сградата.

 

 

 

Акцията е замислена по модел на инициативи, провеждани многократно в западна Европа и САЩ.  Ефектът от тях е видим на няколко нива:

 

- подобряване на локалния пейзаж и повишаване на визуалните стандарти

- провокиране на интерес към изкуството и стрийт арта в частност

- популяризиране на стрийт арт като инструмент за облагородяване на градската среда

- предоставяне на поле за изява и място за социален коментар

- повод за среща между обикновените граждани и стрийт артистите

- обживяване на кварталната среда и кварталния живот

 

Ще бъде предложено и ателие в рамките на магистърската програма на тема "Изкуства и съвременност ", в което още се обсъждат резултатите от изследването и ефектът от проектите.

 

 

Организация на изследването и времева рамка

 

период

действие

1 - 30 април

Теоретични изследвания

 

1-30 май

Контакт и обмяна на опит с чуждестранни инициатори на подобни акции

 

15-30 юни

Посещение на фестивал

 

1 - 30 юни

Интервюта с граждани на избраните квартали

 

1 - 30 август

Търсене и уреждане на локации

 

10 - 30 август

Преговори с артисти и уточняване на концепцията за техните проекти

 

1- 15 септември

Планиране и подготвяне на акциите

 

15- 30 септември

Стрийт арт акции в кварталите

 

 

 

 

 

Бюджет

 

Реализиране на първи проект  свързан с улично изкуство в градското пространство; Материали, разноски, ангажиране на улични художниц, реклама и т.н.

1350 лв

Реализиране на втори проект  свързан с улично изкуство в градското пространство; Материали, разноски, ангажиране  на улични художници, реклама, и т.н.

1350 лв

Интервюта, сваляне на интервютата, теренно изследване

500 лв

Посещение на стрийт-арт фестивал с цел придобиване на опит по организацията на подобно събитие. Пътуване с автобус или нискотарифна авиокомпания.

800 лв.

ОБЩО

4000 лв.

 

 

 

 

Библиография

 

 

Виждате ли София? (2002 - 2005) - серия репортажи от инициативата Визуални семинари към Института за съвременно изксуство.

Ивайло Дичев (2005), Пространства на желанието, желание за пространтво

Aerosol, Art and Graffiti (2003) The City of Sydney's aerosol art and graffiti policy

Bennet, Sarah and Butler, John Locality, Regeneration and Divers[c]ities: Advances in Art and Urban Futures Volume I

Public Phenomena, Temporary Services, Half Letter Press, 2008.

Chaffee, Lyman G. (1993) Political Protest and Street Art: Popular Tools for Democratization in Hispanic Countries Greenwood Press.

Kay, A. and Watt, G. (2000) The role of the arts in regeneration, Research Findings 96, Edinburgh, Scottish Executive Central Research

Landry, C., Greene, L. and Matarasso, F. (1996) The art of regeneration: urban renewal through cultural activity, Stroud, Comedia

Lewisohn, Cedar (2008) Street Art - The Graffiti Revolution Tate Publishing.

Miles, Malcolm and Hall, Tim Interventions: Art int the Public Sphere: Advances in Art and Urban Futures: Vol 4 (Paperback)

Myerscough, J The Economic Importance of the Arts in Britain Policy Studies Institute 1988

Newman, Tony, Curtis, Katherine and Jo Stephens (2001) Do community-based art projects result in social gains? A review of literature.

Rafferty, Pat (1991) Discourse on Difference - Street Art/Graffiti Youth Visual Anthropology Review Volume 7 Number 2 Fall

Zentrale Intelligenz Agentur (2005) City Branding vs Street Art - The Dialectics of Subcultures and the city, research paper presented in Copenhagen

Ramasubramanian, Laxmi and Atanacio Gonzalez (2007). Placeworx: A Model to Foster Youth Engagement and Empowerments. Children, Youth and Environments 17(2): 461-471

Roberts Peter W. and Sykes, Hugh Urban Regeneration: A Handbook SAGE, 2000

 

Интернет:

www.woostercollective.com

www.ekosystem.com

www.endend.eu

www.corporateyouth.org

Семинар_BG представлява интердисциплинарна мрежа за културни изследвания, в която учасатват антрополози, социолози, културолози, историци, медийни и градски експерти, практици, артисти. Обединява ни желанието да даваме глас на безгласните, да правим видимо невидимото, да разбираме новите форми на културата преди да ги съдим, да мислим през тях метаморфозите на съвременните общества и да участваме в обществения дебат.
На този сайт ще видите всички броеве на нашето списание Семинар_BG, издавано от 2009 г. насам, библиотека от микро-монографии, избрани студентскти изследвания, видеа, архив на някои от изследователските ни проекти, лекции от серията „Университет за всички“, обяви за предстоящи събития.

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ