.

"Hacking the City" е иновативен арт-проект на Museum Folkwang в Есен (Германия), който реагира на променящите се структури в публичното пространство, мобилността и комуникациите в града.

http://www.hacking-the-city.org/

http://www.museum-folkwang.de/en/exhibitions/future-exhibitions/hacking-the-city.html 

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност