.

logo_cultmap.jpgКултурната карта е виртуален туристически справочник на другата, различната София, която не може да бъде намерена нито на официалния сайт на общината, нито в традиционните туристически справочници. Картата описва „културните потайности" на града - местата на алтернативната арт-сцена, някои от скритите архитектурни забележителности, местата на всекидневието на софийските граждани, както и „невидимите" места на малцинствата. Картата е продукт на усилията на преподаватели и студенти от магистърските програми на катедрите „История и теория на културата" и „Социология" на Софийски университет.

Културната карта на София е публикувана на сайта на списание „Пирон" - софийско студентско електронно списание за изкуства и култура.

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност