.


Ефективен пример на визуализация на данни и опериране с много на брой променливи в една единична картинка.

Murder: New York City

Each day, the New York Police Department announces major crimes, including most homicides, in the five boroughs. This data is compiled from those reports, in addition to news accounts, court records and additional reporting. The map will be updated as new information becomes available.

 

http://projects.nytimes.com/crime/homicides/map?hp

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност