.

Визуални

Източници в полето на визуална социология, антропология, изкуства...

Интерактивна карта на убийствата в Ню йорк за периода 2003 - 2009 г.


Ефективен пример на визуализация на данни и опериране с много на брой променливи в една единична картинка.

Murder: New York City

Each day, the New York Police Department announces major crimes, including most homicides, in the five boroughs. This data is compiled from those reports, in addition to news accounts, court records and additional reporting. The map will be updated as new information becomes available.

 

http://projects.nytimes.com/crime/homicides/map?hp

Running the Numbers. Визуализации на статистически данни

Невероятни визуализации на статистически данни!

Running the Numbers
An American Self-Portrait 

 

Running the Numbers looks at contemporary American culturethrough the austere lens of statistics. Each image portrays a specificquantity of something: fifteen million sheets of office paper (fiveminutes of paper use); 106,000 aluminum cans (thirty seconds of canconsumption) and so on. My hope is that images representing thesequantities might have a different effect than the raw numbers alone,such as we find daily in articles and books. Statistics can feelabstract and anesthetizing, making it difficult to connect with andmake meaning of 3.6 million SUV sales in one year, for example, or 2.3million Americans in prison, or 32,000 breast augmentation surgeries inthe U.S. every month.

This project visually examines these vast and bizarre measures ofour society, in large intricately detailed prints assembled fromthousands of smaller photographs. Employing themes such as the nearversus the far, and the one versus the many, I hope to raise somequestions about the roles and responsibilities we each play asindividuals in a society that is increasingly enormous,incomprehensible, and overwhelming.

~chris jordan, Seattle, 2008 

http://www.chrisjordan.com/current_set2.php

Прочети още...

Културна карта на София

logo_cultmap.jpgКултурната карта е виртуален туристически справочник на другата, различната София, която не може да бъде намерена нито на официалния сайт на общината, нито в традиционните туристически справочници. Картата описва „културните потайности" на града - местата на алтернативната арт-сцена, някои от скритите архитектурни забележителности, местата на всекидневието на софийските граждани, както и „невидимите" места на малцинствата. Картата е продукт на усилията на преподаватели и студенти от магистърските програми на катедрите „История и теория на културата" и „Социология" на Софийски университет.

Културната карта на София е публикувана на сайта на списание „Пирон" - софийско студентско електронно списание за изкуства и култура.

Actions: What You Can Do With the City

actions.gif Actions: What You Can Do With the City е он-лайн изложба на Канадския център за архитектура, която представя 99 действия, които водят до положителни промени в съвременните градове.

Hacking the City

"Hacking the City" е иновативен арт-проект на Museum Folkwang в Есен (Германия), който реагира на променящите се структури в публичното пространство, мобилността и комуникациите в града.

http://www.hacking-the-city.org/

http://www.museum-folkwang.de/en/exhibitions/future-exhibitions/hacking-the-city.html 

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност