.

Валентина Георгиева

Валентина Георгиева е главен асистент в катедра "История и теория на културата".
Преподава дисциплините:
 
Изследвателски интереси:
  • младежки култури и социални движения
  • дигитална памет за социализма

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност