.
Вторник, 05 Януари 2010 15:45

Бързо скрий пазара!

Велислава Петрова

Библиография

Braudel, F. 1967. Civilisation matérielle et capitalisme (XVe-XVIIIe siècle). Paris: Armand Colin.

Burawoy, М. & Verdery, K. (Eds.) 1999. Uncertain transition: Ethnographies of change in the postsocialist world. Lanham: Rowman & Littlefield.

Certeau, M. de, Giard, L. & P. Mayol. 2001. L'invention du quotidien. Paris: Gallimard.

Harvey, D. 1989. From managerialism to entrepreneurialism: The transformation in urban governance in late capitalism. In: Human Geography 71 (1), 3-17.

Konstantinov, Y. 1996. Patterns of reinterpretation: Trader-tourism in the Balkans (Bulgaria) as a picaresque metaphorical enactment of post-totalitarianism. In: American Ethnologist 23 (4), 762-82.

Lefebvre, H. 2000. La production de l'espace. Paris: Economica.

Sik, E. & Wallace, C. 1999. The development of open-air markets in East-central Europe. In: International Journal of Urban and Regional Research 23 (4), 697-713.

Дичев, И. 2005. Пространства на желанието, желания за пространство. Етюди по градска антропология.София: ЛИК.

Пампоров, А. 2002. Димитровград. В: Дайнов, Е. (Съст.) Сивата икономика в България. Причини, следствия, политики. София: Център за социални практики и НБУ, 48-66. 


« Prev 6/6 Next

Прочетена 6164 пъти

Съдържание на брой 2

Броеве на Семинар_БГ

!

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.