.

Стартира първото теренно изследване по проекта "Нови млади, нови култури, нови каузи"  

Теренните изследвания в рамките на проекта „Нови млади, нови култури, нови каузи: интердисциплинарни подходи в културните изследвания" ще целят да изследват конкретни проявления на въпроси и проблеми, обсъждани всеки месец на семинара към проекта, с цел впоследствие да бъдат създадени теоретични понятия, които да са чувствителни към конкретиката на резултатите от наблюдението. Така всеки месец ще се провежда различно теренно изследване на тема от интересите на проекта.

Интердисциплинарните подходи на културните изследвания, ориентирани към анализ на конкретния случай (case study) и чиято интерпретация не изхожда от някаква предполагаема "чиста" културна форма, се отказват от предварителна нормативност и подхождат с разбиране и внимание към флуидността, движението и културните преноси при наблюдаваните обекти.

 

Инструкции за първото теренно изследване:

Употреби на мобилния телефон

Първият обект на изследване ще бъде гимназиален клас от средно общообразователно училище. Идеята е да интервюираме всички ученици, техен учител и при възможност някои от родителите им, за да установим различни културни практики за употребата на мобилния телефон, мрежите, които се създават чрез тази комуникационна технология, половите, възрастовите и социалните разлики, които могат да бъдат илюстрирани през нея.

За целта екипът теренисти трябва да проведем полу-структурирани дълбочинни интервюта, които да обхващат следните основни теми:

 

 • - Мрежи с роднини, приятели, съученици. Колко на брой са контактите в мобилния им телефон, какъв е процентът на различните групи в тези контакти? С кои от контактите си говорят безплатно или на преференциални цени? На какъв принцип ги избират? Дали онези, които са включени в групи като „семейство и приятели", също са записали дадения абонат в сходна преференциална тарифа? Кои са трите номера, на които най-често звънят?

   

 • - Колко често използват мобилния си телефон? Колко време са издържали без мобилен телефон? Каква сметка плащат?

 

 • - Как се чувстват, ако мобилният им телефон е извън обхват или има някаква техническа повреда? Какво правят, ако онзи, на когото звънят, не е достъпен в момента? Очакват ли, когато те са позвънили на някого, който в дадения момент е бил недостъпен, да получат задължително обратно обаждане? Трябва ли задължително да вдигнем, ако ни звъни непознат номер? Трябва ли да отговаряме на текстовите съобщения? Харесва ли им или не им харесва усещането за непрекъсната връзка и защо?

 

 • - На какви места не е нормално да се говори по мобилен телефон? Какви санкции има?

 

 • - От кога имат мобилен телефон? Кой им го купи? Това първият им мобилен телефон ли е и ако не - защо, какво е станало с предишния? Колко струва мобилният им телефон?

 

 • - Какво средство използват най-често, когато искат да се свържат 1. с роднините си; 2. с приятелите си; 3. със съучениците си; 4. с някоя институция? Ако има разлика в отговорите за отделните групи - защо?

 

 • - Има ли значение за тяхната популярност в училище това колко хора им се обаждат на ден, колко текстови съобщения получават, колко контакти имат в телефона си, дали говорят по време на час?

 

 • - Какъв тип текстови съобщения получават най-често - за организиране на срещи, любовни... С кого си пишат текстови съобщения най-често? С кого не е приемливо да се комуникира чрез текстови съобщения?

 

 • - Какво мислят учителите им за техните мобилни телефони? А родителите?

 

 • - Какви функции предлагат мобилните им телефони и как употребяват всяка една от тях?

 

 • - Каква е музиката на телефона им, панелът, калъфът, различни аксесоари и т.н.? Къде си държат мобилния телефон, когато са навън и когато са у дома? Показват ли го на някого и ако да - защо, символ на какво е той за тях?

 

 • - Да разкажат за първия си спомен от мобилен телефон, както и някои интересни за тях случки с устройството.

 

 

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност