.

Индекс на статията

Мобилният телефон

Днес мобилните телефони до такава степен биват осмисляни като продължение на човешкото тяло, че според различни психологически изследвания собствениците им описват състоянието си при липсата на устройството като „пристрастеност", „зависимост" и „безпокойство", а загубата му като своеобразна смърт (James Harkin, 2003). Ролята на комуникационната технология се проецира дори отвъд гроба - така, когато герой от популярния британски сериал „EastEnders" умира, неговата приятелка намира утеха, като му изпраща текстови съобщения в рая. Нещо още по-показателно, английски затворници определят липсата на мобилен телефон като една от най-болезнените форми на социална депривация, а лишаването от техниката като почти равносилно на лишаването от самата свобода. Дори временното изключване на телефона поради различни съображения изглежда сходно на загуба на социален контекст и трябва да бъде наваксано при първа техническа възможност с текстовите съобщения, които изграждат картината на пропуснатите моменти.

Един от известните теоретици в областта на комуникациите Маршал Маклуън тълкува медиите като продължение на човешките сетива /продължение на нашия психичен апарат/. Според него в съвременната електронна ера може да се наблюдава едно технологично разширяване на съзнанието, в което статутът на сетивото става различен - медийното въздействие вече не се осъществява толкова чрез конкретното съобщение, колкото чрез самата промяна на човешките възприятия. Ако приложим едно от най-известните му твърдения, че "средството е съобщението", тоест, че самият начин на комуникация е една съществена информация, можем да предположим, че мобилният телефон създава нов тип възприятие на получените чрез него данни. В някакъв смисъл телефонът днес е, в термините на Маклуън, онова, което е бил автомобилът в по-ранен период - вещ, без която се чувстваме несигурни и непълни в градската среда. По този повод George Myerson казва, че мобилният телефон е предметът, който най-пряко обхваща духа на променящата се среда. Един куриозен пример за нарастващото значение на мобилните телефони е фактът, че устройството днес изпреварва чадъра като най-често забравяната лична вещ в лондонското метро. Това е изключително интересен феномен, защото по времето на провеждането на изследването в метрото все още не е имало покритие, което означава, че телефоните са забравени от хора, които са ги държали в ръката си, въпреки че не са можели да ги използват за някаква практическа цел.
От всички технически средства в съвременната епоха вероятно мобилният телефон е онзи, натоварен с най-голямо символично значение и не просто е най-скъпият предмет, който обикновено човек носи със себе си, но и самият се е превърнал в „икона на новото" (Jon Agar).

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност