.

пример на визуално изследване с максимално конципиране на медията. icon Doing research on a building site: The vitality of the visual (417.56 kB 2009-03-19 10:33:31)

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност