.

Супер забавна статия за тазгодишното злополучно участие на родината ни на Венецианското биенале от Петя Кукуларова (която не познавам).

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност