.

26. март, петък от 11.00 ч.
Нова конферента зала, Софийски университет Св. Климент Охридски

-----------------------------------------------
Катедра „История и теория на културата”, Софийски Университет Св. Климент Охридски

с подкрепата на Австрийски културен център София

имат удоволствието да ви поканят на публична лекция


Изкуства на новите медии – предизвикателство пред съвременното общество”

"Media Art's challenge for our Societies"


гост-лектор проф. Оливър Грау, Департамент „Науки за образа”, Дунавски Университет, Австрия

Prof. Oliver Grau, Image Science Department, Danube University, Austria


Оливър Грау е професор по история на изкуството и теория на новите медии, директор на катедра „Науки за образа” и магистърска програма MediaArtHistories в Дунавски университет Кремс, ръководител на проекта „Immersive Art” на Немската фондация за наука. От 2000 година заедно с екипа си той разработва първата международна база данни за виртуално изкуство – Database of Virtual Art.

Проф. Грау е международно признат експерт по медийни изкуства, гост-лектор на множество престижни университети, фестивали за дигитални изкуства, носител на академични отличия. Изследванията му са фокусирани върху история на новите медии, виртуална реалност и емоции, телеприсъствие и изкуствен живот.

Публикациите му са преведени на над дванадесет езика. Сред тях са: Virtual Art: From Illusion to Immersion (MIT Press/Leonardo Books, 2003), Mediale Emotionen (Fischer 2005) and MediaArtHistories (MIT Press/Leonardo Books, 2007).

-----------------------------------------------

Събитието е на английски език

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност