.

Юлия Роне

Арабската пролет: когато онлайн гражданите излязат на улицата

На 17 май, вторник от 18:00 ще се съберем в Home Made (Ангел Кънчев 30), за да поговорим за революциите в Близкия Изток/Северна Африка и ролята на новите медии в тях.
Arab_spring
Революционно-уютна сбирка за ролята на новите медии в революциите в Близкия Изток:)
Участници:
доц. Симеон Евстатиев
доц. Орлин Спасов
Дорейд Ал Хафид
Модератор: проф.Ивайло Дичев
Присъстващи: студенти, докторанти, преподаватели и всички в настроение за добър разговор, чай и революция:))
Кога и къде ще се случат революциите:
17 май, вторник, 18:00
Мястото: Home Made,
ул. Ангел Кънчев 30 (пряката след Раковска в посока НДК) 

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност