.

Получих курсови работи от следните студенти

Магдалена Димитрова
Веселина Чобанова
Георги Рандев
Лъчезар Няголов
Томислава Петрова Речева
Доротея Михайлова Василева
Мартина Георгиева
Даниела Йорданова
Томислава Генадиева Гецова
Кристина Димитрова
Альона Денякина
Петя Кривошиева
Жени Цонева

Ако някой ми е пратил, а не се вижда тук, моля бързо да ми пише!

 

 

 

 

Бележки от изпита на 26 06


За курсовите работи обещах да изчакам до края на сесията.
Напомням ви, че присъствието на семинарните занимания е задължително - този тип изследователски семинари няма никакъв смисъл, ако не идвате. Сложил съм долна граница от 50% за допускане до изпит, но това е абсолютният минимум. Не се поддавайте на илюзията, че в тази 8 листа, които пуснах, сте можели да фигурирате - това е илюзията за играещите лотария. Задайте си въпроса били ли сте поне 8 пъти на семинара.

Румена Стоянова не допускам, проверих, фигурирате при мен само 2 пъти.

Също така не допускам Силяна Божилова - идвала 1 път (няма я в протокола).
Чувствам се длъжен да обясня, че реших да направя изключение за Иван Пройнов заради представянето му на семинара, на коет опоставих висока оценка. Той самият се отказа от курса, с което се надявам, че проблемът е решен.
Културолозите бяха записани по-късно поради независещи от тях обстоятелства, за това не мога да приложа същия критерий.

Специална похвала за Петя Дочева и Марта Коцева. Ако искате да се включите в нашето изследване, обадете ми се.

 


socio_1.jpg 

 socio_2.jpg

 cult.jpg

 

Недопуснати до изпит студенти 

Както беше обявено в началото на куса, условие за допускане до изпит е минимум 50% присъствие.
Не допускам до изпит и няма да приема курсова работа на студентите, които в 8-те пуснати списъка фигурират по-малко от 3 пъти, където е теоретическата граница за покриване на това изискване.
Това са

Георги Адамов 11204 - 1 път
Румена Стоянова 11272 - 2 пъти
Петя Мирчева 11287 - 0 пъти
Петко Циков 11289 - 2 пъти
Марина Генова 11292 - 2 пъти
Силвия Митева 11312 - 0 пъти
Симеон Кюркчиев 11320 - 2 пъти
Антония Башева 11321 - 1 път
Борис Златанов 11349 - 0 пъти
Петър Хаджиколев 11350 - 1 път

Ивайло Дичев

 


 

Съобщение

Този курс завърши

На 22.06 няма да имаме занимание (за консултации около курсовите работи моля да ми пишете)

Изпитът ще е на 29.06 9.30-12.30, катедра Културология, вероятно в 410та.

Успех.

 

Конспект

Младежките култури в света на новите комуникации


Условие за явяване на изпита е над 50% присъствия на лекциите. От изпит са освободени 7-тe изследователски екипи, представили курсови работи по уточнения ред (съгласуване и обсъждане на темата с мен, предварително представяне на процеса на работа, окончателен вариант изпратен на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.).

Изпитът се състои от отговор на два въпроса - един от първа група, един от втора. Ще пишете 3 часа - от 9.30 до 12.30, остава да уточним деня.

1. Въпросите от първа група имат за цел да проверят до каква степен познавате литературата, предложена в библиография, т.е. очаквам реконструкция и интерпретация на тезите автори от библиографията, не ваши мнения. Не очаквам да сте прочели всичко от това, което съм дал, а да си изберете по 2-3 текста към всеки въпрос съобразно с интересите ви. Тук ще оценявам познаването и разбирането на автори.
2. Въпросите от втората група предполагат излагане на собствени изследователски идеи въз основа на лекциите и обсъжданите работи. Тук ще оценявам изследователската ви култура, оригиналните идеи, познаването на полето.
Тези, които получат слаб на първия въпрос, получават слаб на изпита.

Първа група

1. Глобализацията: политически, икономически, културни измерения.
2. Техника и мироглед. Техническата възпроизводимост. Медията е посланието.
3. Култура и идентичност. Употреби на културата. Нормативно и описателно схващане за културата.
4. Популярна култура, алтернативни подходи към нея в Културните изследвания (Cultural studies). Микрокултура, субкултура, контракултура.
5. Гражданство, публичност, политическо, права, протести. Частно и публично.
6. Нови и стари медии: история, феноменология, сравнение, подходи в изследването им.
7. Мрежовото общество. Територия и мрежа. Пространство от места и пространство от потоци.
8. Влияние на новата реална и виртуална мобилност върху гражданските практики и културното въображение. Нови политически координати, нови каузи, нови форми на съпротива.

Втора група

1. Инициация, социализация, поколение, възрастова идентичност. Социологически, антропологически и културологични подходи към изследването на младите.
2. Музика като средство за прокарване на идентичностни граници. Проблемът с «чалгата».
3. Културни трансфери и размиването на границите мужду младежките култури. От субкултура към сцена. Ролята на глобалната мрежа.
4. Трансгресивни идентичности. Контракултура ли е българският национализъм?
5. Виртуалният обрат. Нови комуникации, нови идентичности, нови общности.
6. Етнография на интернет: социалните мрежи, блогове, лични страници.
7. Културни практики, квързани с мобилния телефон.
8. Магически, ритуални, емеблематични употреби на техниката.


Литература


Арджун Ападурай, Свободната модерност: културни измерения на глобализацията, ЛИК, 2006

Anthony Giddens, Runaway world
http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith_99/

Adorno, Horkheimer, The culture industry (From dialectic of enlightenment)
http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/Adorno-Horkheimer-The_Culture_Industry.html
Зигмунд Бауман, Глобализацията ЛИК 1999
Улрих Бек, Що е глобализация, КХ, 2002
Ивайло Дичев, „Виртуални граждани?", в „Култура
http://www.kultura.bg/article.php?id=15510"

Ивайло Дичев Е-топии, фантазмът WWW
http://ivayloditchev.cult.bg/texts.html

Ивайло Дичев, Бунтът на масите - римейк
http://www.kultura.bg/article.php?id=12907

Ивайло Дичев, Хегемония на глобално-популярното
http://www.kultura.bg/article.php?id=12046

Ивайло Дичев, От принадлежност към идентинчност, Изток-запад, 2002

Manovich, L., Software takes command
http://lab.softwarestudies.com/2008/11/softbook.html
Nickolas Carr "Is Google making us stupid?", http://www.theatlantic.com/doc/200807/google
His blog at:
http://www.roughtype.com/archives/2009/04/is_twitter_maki.php
Lovink, Geert, http://www.eurozine.com/articles/2008-09-05-lovink-en.html
His blog: http://www.eurozine.com/articles/2007-01-02-lovink-en.html
Umberto Eco, Future of book
http://www.themodernword.com/eco/eco_future_of_book.html
Валтер Бенямин, Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост,
http://liternet.bg/publish18/v_beniamin/hudozhestvenoto.htm
(На английски: http://web.bentley.edu/empl/c/rcrooks/toolbox/common_knowledge/general_communication/benjamin.html)
Маршал Маклуън,
On you tube
http://www.youtube.com/watch?v=A7GvQdDQv8g
http://www.youtube.com/watch?v=Orm-urRidH8
etc.
За него:
http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/mcluhan.html
http://individual.utoronto.ca/markfederman/article_mediumisthemessage.htm
Mark Granovetter, Strength of weak ties
http://www.si.umich.edu/~rfrost/courses/SI110/readings/In_Out_and_Beyond/Granovetter.pdf
Мануел Кастелс, Възходът на мрежовото общество, ЛИК 2004
Castels on You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=0GBB7U5mv0w&eurl=http%3A%2F%2Fwww.seminar-bg.eu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D57%26Itemid%3D21&feature=player_embedded
По темата Мобилни комуниации
Виж библиографията на
http://www.seminar-bg.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=23
Dick Hebdige, Club cultures (3 части - диско, пънк и рейв)
http://www.youtube.com/watch?v=lusl0vfdoFA&feature=PlayList&p=444006E459CF97C8&index=0&playnext=1

Култури в движение, спец. Брой на сп. Критика и хуманизъм 25/1 2008

Lev-On. A., B. Manin, Happy accidents. Deliberation and online exposure to opposing views, July http://www.eurozine.com/articles/2006-07-19-manin-en.html

Larsen, J., J. Urry, K. Axhausen (2008) Coordinating face-to-face meetings in mobile network societies, Information, Communication & Society Vol. 11, No. 5, August, pp. 640-658. http://www.ivt.ethz.ch/vpl/publications/reports/ab520.pdf

Ивайло Дичев, Орлин Спасов, съст. (2009) Новите млади и новите медии, Институт Отворено общество (в библиотеката на културологията, в Центъра за социални науки)

Mr. Pop (history of pop culture)
http://www.mrpophistory.com/

Орлин Спасов (2007) Хибридизация на публичната и частната сфера в интернет: българските лични страници и блогове, Социологически проблеми, година 39, кн. 3-4, стр. 398-408

Тери Игълтън, Идеята за култура (първата уводна глава), КХ, 2003

Юрген Хабермас, Структурни изменения на публичността, Център за изследване на демокрацията и И-во на СУ, София 1995

В библиотеката на културология можете да намерите на автори от сферата на Cultural studies като:

Hebdige, D. (1988). Hiding in the Light. London: Routledge.
Hebdige, D. (2004) An Introduction to Theories of Popular Culture, 2004.
Gelder, K., Thornton, S., eds. (1997) The subcultures Reader, London and NY: Routledge
Hesmondhalgh, D. (2005) Subcultures, Scenes or Tribes? None of the Above, Journal of Youth Studies, Vol. 8, No. 1, March, 21-40.
Morley, D. (2007) Media, modernity and technology. The geography of the new, Routledge.
Muggleton, D. (1998) The post subculturist, Oxford: Blackwell.
Redhead, S. (1997) From Subcultures to Clubcultures: An Introduction to Popular Cultural Studies, Oxford: Blackwell.
Thornton, S. (1995), Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital, Cambride: Polity.

 

 

На 28 05 09 имаме планирани две или три представяния на изследователски проекти. Моля да изложите

1. Проблема, който сте избрали, с какво той е важен за разбиране на съвременния свят. Желателна е известна идеологическа рефлексия - защо сте решили, че това е важно, как се вписва темата в нещата, които до сега сте чели и знаете...

2. Обекта на изследване, респондентите, наблюденията, теренната работа. Предполага се, че представяте междинна фаза на изследването, така че не очаквам да сте свършили всичко - но все пак искам да се убедя, че работите. 

3. Някакви предварителни хипотези, изводи, идеи, макар и в неокончателен вид.

Моля там, където работят двама души да взима думата и другия член на групата, за да се уверя, че всички са допринесли.

Окончателен вариант на изследването очаквам да получа до края на сесията по мейла (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.). Ще приемам само курсови работи, които съм одобрил предварително и които са представени в работна фаза в семинара - т.е. имате интерес този и следващия път да направите представяне.

Всички останали ще се явят на изпит по конспект - чакам от вас предложение за дата. Изпитът е по-лесния вариант за завършване на курса, курсовата работа е по определение за студенти с повече амбиции.

Поради годишното събрание на СУ може да се наложи да закъснея - часът ще започне асистентката ми Ния Нейкова, която е инструктирана какво точно да очаква от вас.

 

 

protest.jpg
За 14 05

 

Култури на протеста

- Лощално и глобално в протестната култура

- Каузи, субекти, ресурси, образиfacebook-reaches-5th-birt-001.jpg

- Лайфстайлът като протест

 

ПП. На 21 05 няма да имаме занимание, поканени сте на конференцията Границите - начин на употреба с участието на известни британски специалисти по кълчъръл стъдис (инфо има на този сайт).  

 

 

 

 

 

 

 

 

На 07 05

ще продължим с темата за новите медии. Представяне на първоначални резултати от изследването на групата й ще представи Юлия Роне.

 

Вижте статията на Nickolas Carr "Is Google making us stupid?" на

http://www.theatlantic.com/doc/200807/google 

 

  Интересни неща има и в блога му

http://www.roughtype.com/archives/2009/04/is_twitter_maki.php

 

Един от критическите анализатори на мрежата е Герд Ловинк, може да го четете в "Юрозин" на

http://www.eurozine.com/articles/2008-09-05-lovink-en.html 

също за блоговете

http://www.eurozine.com/articles/2007-01-02-lovink-en.html 

Това интернет мета-списание ви препоръчвам по принцип да следите. 

 

 

800px-six_degrees_of_separation_01.png

На 30 04 продължаваме да говорим за медиите, този път обръщайки се към виртуалното пространство

Теми

1. Пост-компресивното общество, Лев Манович.
Вижте:

Software takes command
http://lab.softwarestudies.com/2008/11/softbook.html
2. Светът на Уеб 2 и етиката на интерактивността. Деинституционализацията на науката, информацията, изкуството. Опозицията броудкастинг - нетуъркинг, за която вече говорихме.
3. Етнография на интернет: разпределяне на вниманието, асоциатнивни скокове, мултимедийната среда и нейните кодове, присвояване и споделяне.
Можете да погледнете и книгата Новите млади и новите медии, която ще намерите в библиотеката на „Културология" или в „Центъра по социални науки". Част от моя предговор под заглавие „Виртуални граждани?" излезе в „Култура
http://www.kultura.bg/article.php?id=15510"

Герд Ловинк, лекция от 8 парчета (проследете останалите в ю-тюб)

http://www.youtube.com/watch?v=PtW_ytU2j2U

Блогът на Хенри Дженкинс е интересен
http://www.henryjenkins.org/index.html
Умберто Еко, бъдещето на книгата
http://www.themodernword.com/eco/eco_future_of_book.html

ПП. Представянето на групата на Юлия Роне остава за следващия път.
 

 

 

 

Заниманието на 23.04 (ако е почивен ден остава за 30.04)
51 аудитория на катедра „Културология"

 

networks.jpg

  Техника и мироглед

Ще говорим за историята на комуникациите и начина, по който техниката променя виждането ни за света.
Можете да погледнете
„Съдбата на произведението на изкуството в епохата на неговата техническа възпроизводимост" на Валтер Бенямин,

punchcard.jpghttp://web.bentley.edu/empl/c/rcrooks/toolbox/common_knowledge/general_communication/benjamin.html

The Medium is the Message" на Marshall McLuhan,

http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/mcluhan.html 

(de eodem)

 

The Future of the book, Umberto Eco,
http://www.themodernword.com/eco/eco_future_of_book.html

Относно въпроса за техниката на Мартин Хайдегер (http://www.culturaleconomics.atfreeweb.com/Anno/Heidegger%20The%20Question%201954.htm) (тук на английски)

Strength of weak ties, на Mark Granovetter
http://www.si.umich.edu/~rfrost/courses/SI110/readings/In_Out_and_Beyond/Granovetter.pdf

minority-report-ui.jpgКакто и различни истории не медиите и комуникациите във Wikipediata или в отделни сайтове, които сами можете да намирате като за
вестника (http://www.historicpages.com/nprhist.htm), за фотографията
http://www.rleggat.com/photohistory/, за ТВ http://www.fcc.gov/omd/history/tv/ и пр.

 

Тези текстове ще бъдат и в конспекта за изпита, така че прочитането им няма да ви е излишно.

Теми:
1. Размяната на цели и средства като съдържание на човешкия прогрес според психологическите интуиции на Георг Зимел. Средството става цел, медията е съобщението.
2. Възпроизводимост, масовизация, комерсиализация.
3. Отношението между дискурсивно и визуално.
4. Бродкастинг и нетуъркинг. Възходът на мрежовото общество.

 

smoke_2.jpg

 


Разговор с Мануел Кастелс за мрежовото общество гледайте на:

http://www.youtube.com/watch?v=0GBB7U5mv0w

 

 

 

-----------------------------------------

 

emo_second_life.jpg

 

За сбирката на 09/04/2009, 15-17, катедра Културология

(Тези, които желаят, са поканени на изследователския семинар „Новите млади и новите медии" от 17-19 в 410. Ще говори Юлия Роне за клиповете в ю-тюб, вижте повече на този сайт)

punk_second_life.jpgКурсът завършва по избор с изпит по конспект или курсова работа, свързана с изследване. Моля да решите кой какво избира. Желателно е с изследване да се заемат по-мотивираните и подготвени студенти. (Студентите по културология, които работят с Ния, могат да развият в перспективата на моя курс онова, което работят с нея.)

За онези, които решат да направят курсова работа, изискванията ми са следните:

1. Да работите в екипи по 2-3 човека. Да представите работата си в границите на семестъра. Ще задавам въпроси, за да се уверя, че всички членове на екипа са работили реално по изследването. Можем да почнем представянията на 30/04. Моля отсега да направим график, за да ни остане време (в рамките на едно занимание могат да се представят до 2-3 изследвания).
2. Изследването трябва да е свързано с теренна работа. Няма да приемам чисто теоретични теми без данни от първа ръка. В анализирането им е желателно да се опрете на теоретичен материал, евентуално да използвате вторично данни от други изследвания. В библиотеката на „Културология" фотокопирам текстове в жанра на cultural studies, които могат да са ви полезни.
3. Предлагам да се насочите към следните тематични полета:

- Младежки суб/микрокултури. Изберете една общност, направете „плътно описание" (Гийрц) на културните практики в нея, анализирайте анализирайте проблематики като поколение, идентичност, общност, инициация и пр. Обърнете внимание на ролята на музикалните вкусове и идентификации, модата, спорта.gothic_lolita.jpg
- Местата на младежките култури - клубове, концерти, топоси за срещи. Младите и града - как го присвояват, как го бележат. Това може да се центрира върху проблема с графитерите - идентифицирайте такива хора, разпитайте ги, разберете какви са техните мотиви, вътрешните им йерархии, посланията, които правят.
- Мобилни комуникации. Културите на мобилния телефон, мрежите, които се конструират чрез него, проблемите на силни-слаби връзки, направете нетуърк анализ. Нови функции и употреби на телефона - социални протести, самоизобразяване, забавление, статус.
- Етнография на фейсбук. Ролята на социалния интернет, анализ на новото понятие за „приятел" и „приятел на приятел". Как се гради идентичност в мрежата. Наблюдавайте конкретни практики на конкретни хора, опишете, анализирайте.
- Нови форми на гражданска мобилизация посредством новите комуникации. Форуми, политически игри, петиции, блогове. Как се променя гражданското и политическото в епохата на интернет и мобилния телефон? Изберете конкретна група младежи, разпитайте ги, наблюдавайте тяхната активност.rocker_second_life.jpg
- Циркулации в мрежата. Размяна на линкове, клипове снимки и пр. Каква е ролята на този нов тип (псевдо)даров обмен? Кой го прави? Какви мрежи се създават на базата на него? Идентифицирайте един определен циркулиращ продукт (например клипче), опитайте да го проследите, да разпитайте хората, които си го препращат, опитайте да разберете какъв смисъл влагат в жеста (това вероятно ще е тема на семинара днес от 17 ч. с Юлия Роне).
- Търсене на (любовни, брачни...) партньори в интернет. Как става, как се представят хората, как протичат така конструирани връзки. Половата идентичност, „брачния пазар" днес - има ли влияние върху тях експлозията на комуникациите?

----------------------------------------------------------

Помолих ви за днес, 02 04 да помислите за това, върху какви проблеми ви се иска да работите. 

- Как изследователският проблем, който си поставяте, стои в по-общата перспектива на промените в съвременния свят - флуидност, приватизация, фрагментиране на идентичностите

- Реалистичност на проекта - обема на задачата, достъпността на групите, които ще изследвате.

- Личната ви мотивация (рефлексия върху идеологическите ви основания) да се насочите към темата.

Примерни обекти на изследване - етнография на фейсбук, младежки микрокултури, културата на мобилния телефон, визуална комуникация, нови форми на гражданско участие и мобилизация...

Вижте този клиповете на Гросберг, Харви и другите, които съм качил в рубриката "ресурси".   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Досега говорихме за новиякапитализъм, който

-        прави капитала безотговоренпо отношение на териториите

-        икономиката ставапо-важна от политиката

-        потреблението измествапроизводството в идентичностите

-        скъсява се жизненияхоризонт

-        животът се фрагментиракакто във времето (все по-бързи смени), така и в пространството (паралелниживоти)

-        глобализациятаводи до непосредствено присъствие на другите места

-        новите комуникациирушат границите на териториите, общностите, идентичностите

За 2.04 ви моля даидентифицирате практиките и групите които искате да изследвате в курсовите сиработи. Въпросът, на която ще искам да си отговорите, е защо избирате тъкмотях? С какво са важни? Каква тенденция в новия свят изразяват? Осъществимо ли епрактически изследването, което сте намислили?

 

 (В категорията „ресурси" на този сайт можетеда видите някои лекции, свързани с проблематиката. Виж също www.ivayloditchev.cult.bg - "текстове", или "студенти" - "сайтография")

 

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност